Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 6 (1) 2007 strony: 37-44

Ignacy Korczyński, Robert Kuźmiński, Andrzej Łabędzki, Andrzej Mazur, Danuta Szczepańska

Skład gatunkowy szkodników wtórnych i owadów im towarzyszących na drobnicy potrzebieżowej w drzewostanach sosnowych

słowa kluczowe: Pinus sylvestris, entomofagi, kambiofagi, ksylofagi
streszczenie: Celem pracy było określenie zależności między wiekiem drzewostanu a bogactwem gatunkowym owadów zasiedlających części ściętych drzew takie, jak pnie i gałęzie o średnicy mniejszej niż 7 cm. Badania wykonano w środkowozachodniej Polsce, w drzewostanach sosnowych w wieku 6-60 lat. Wykazano, że wiek ściętych drzew wpływa na skład gatunkowy i liczbę gatunków owadów rozwijających się na pozostałościach potrzebieżowych. Najmniej gatunków owadów stwierdzono na drobnicy pozostawionej w drzewostanach w wieku do 10 lat, natomiast najwięcej gatunków owadów wykazano w drzewostanach w wieku 20-40 lat. Określono też skład gatunkowy owadów entomofagicznych występujących w żerowiskach niektórych szkodników wtórnych.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/5_1_2007.pdf

For citation:

MLA Korczyński, Ignacy, et al. "Species composition of secondary invaders and accompanying insects on thinning brush wood in pine stands." Acta Sci.Pol. Silv. 6.1 (2007): .
APA Korczyński I., Kuźmiński R., Łabędzki A., Mazur A., Szczepańska D. (2007). Species composition of secondary invaders and accompanying insects on thinning brush wood in pine stands. Acta Sci.Pol. Silv. 6 (1),
ISO 690 KORCZYńSKI, Ignacy, et al. Species composition of secondary invaders and accompanying insects on thinning brush wood in pine stands. Acta Sci.Pol. Silv., 2007, 6.1: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume6/issue1/abstract-5.html