Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 5 (2) 2006 strony: 25-30

Krystyna Boratyńska, Anna Katarzyna Jasińska

ANOMALIE IGŁOWE U SOSNY GÓRSKIEJ PINUS MUGO TURRA W TATRACH

słowa kluczowe: nietypowe krótkopędy, Pinus mugo, kosodrzewina, igły, Tatry
streszczenie: W artykule opisano nietypowe krótkopędy Pinus mugo. Podczas badań terenowych w październiku 2005 roku w Dolinie Pięciu Stawów na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego znaleziono wiele krzewów o 3-igłowych krótkopędach, a także pojedyncze okazy z pięcioma i siedmioma igłami. Igły z nietypowych krótkopędów są krótsze, mają mniejszą szerokość i grubość niż igły w typowych krótkopędach. Liczba igieł w krótkopędzie zdecydowanie determinuje kształt igieł: od prawie półokrągłych przez trójkątne, okrągłe do nieregularnych – trudnych do opisania. Zauważono niewielki zwią-zek pomiędzy liczbą igieł w krótkopędzie a badanymi cechami anatomicznymi.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/3_2_2006.pdf

For citation:

MLA Boratyńska, Krystyna, and Anna Katarzyna Jasińska. "ANOMALOUS NEEDLE NUMBERS OF PINUS MUGO TURRA IN THE TATRA MTS." Acta Sci.Pol. Silv. 5.2 (2006): .
APA Boratyńska K., Jasińska A.K. (2006). ANOMALOUS NEEDLE NUMBERS OF PINUS MUGO TURRA IN THE TATRA MTS. Acta Sci.Pol. Silv. 5 (2),
ISO 690 BORATYńSKA, Krystyna, JASIńSKA, Anna Katarzyna. ANOMALOUS NEEDLE NUMBERS OF PINUS MUGO TURRA IN THE TATRA MTS. Acta Sci.Pol. Silv., 2006, 5.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume5/issue2/abstract-3.html