Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 5 (2) 2006 strony: 159-166

Stanisław Dolny, Tomasz Rogoziński, Grzegorz Hyrczyk

OPORY PRZEPŁYWU PODCZAS FILTRACYJNEGO OCZYSZCZANIA Z PYŁÓW DRZEWNYCH POWIETRZA O WYSOKIEJ WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ

słowa kluczowe: opory przepływu powietrza, pył drzewny, filtracja, wilgotność względna powietrza
streszczenie: Straty ciśnienia towarzyszące filtracyjnemu oczyszczaniu powietrza z pyłów będących odpadami z obróbki materiałów drzewnych podlegają wpływom wilgoci zawartej w powietrzu. Przeprowadzone prace doświadczalne z wykorzystaniem poliestrowej włókniny filtracyjnej KYS serii PROGRESS, w wykonaniu standardowym i z hydrofobowym zabezpieczeniem powierzchni roboczej, pozwoliły na stwierdzenie wyraźnych korzyści wynikających z zastosowania apretury silikonowej w warunkach wilgotności względnej powietrza wynoszącej 85%. Korzyści te przejawiają się ogólnym zmniejszeniem oporów przepływu powietrza, o około 2-5%, oraz zwiększaniem się podatności regeneracyjnej włókniny hydrofobowej wraz ze wzrostem prędkości filtracji.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/16_2_2006.pdf

For citation:

MLA Dolny, Stanisław, et al. "RESISTANCES OF FLOW DURING FILTRATION OF WOOD DUST-POLLUTED AIR WITH HIGH RELATIVE HUMIDITY." Acta Sci.Pol. Silv. 5.2 (2006): .
APA Dolny S., Rogoziński T., Hyrczyk G. (2006). RESISTANCES OF FLOW DURING FILTRATION OF WOOD DUST-POLLUTED AIR WITH HIGH RELATIVE HUMIDITY. Acta Sci.Pol. Silv. 5 (2),
ISO 690 DOLNY, Stanisław, ROGOZIńSKI, Tomasz, HYRCZYK, Grzegorz. RESISTANCES OF FLOW DURING FILTRATION OF WOOD DUST-POLLUTED AIR WITH HIGH RELATIVE HUMIDITY. Acta Sci.Pol. Silv., 2006, 5.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume5/issue2/abstract-16.html