Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 5 (2) 2006 strony: 89-94

Władysław Kusiak, Dariusz Gorycki

STRUKTURA WIEKOWA PILAREK UŻYTKOWANYCH PRZY POZYSKIWANIU DREWNA

słowa kluczowe: pilarka, wiek, stan techniczny
streszczenie: Pilarki spalinowe należą do najpowszechniej używanych maszyn w procesie pozyskania drewna. Ich stan techniczny w znacznym stopniu wpływa na bezpieczeństwo pracy i jest zależny od okresu użytkowania pilarki (wieku). Badania 212 maszyn użytkowanych w 61 zakładach usług leśnych dowiodły, że ich średni okres użytkowania wynosi 5 lat.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/9_2_2006.pdf

For citation:

MLA Kusiak, Władysław, and Dariusz Gorycki. "AGE STRUCTURE OF COMPACT SAWING MACHINES USED FOR LOGGING." Acta Sci.Pol. Silv. 5.2 (2006): .
APA Kusiak W., Gorycki D. (2006). AGE STRUCTURE OF COMPACT SAWING MACHINES USED FOR LOGGING. Acta Sci.Pol. Silv. 5 (2),
ISO 690 KUSIAK, Władysław, GORYCKI, Dariusz. AGE STRUCTURE OF COMPACT SAWING MACHINES USED FOR LOGGING. Acta Sci.Pol. Silv., 2006, 5.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume5/issue2/abstract-9.html