Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 5 (2) 2006 strony: 63-70

Paweł Janiszewski, Andrzej Gugołek, Anna Łobanowska

WYKORZYSTANIE PRZYBRZEŻNEJ BAZY ROŚLINNEJ PRZEZ BOBRA EUROPEJSKIEGO (CASTOR FIBER L.)

słowa kluczowe: bóbr europejski, roślinność przybrzeżna, preferencje pokarmowe
streszczenie: Celem pracy było wykazanie i scharakteryzowanie wykorzystania roślinności przybrzeżnej przez bobry do budowy tam oraz określenie preferencji pokarmowych względem poszczególnych gatunków drzew i krzewów. Wykazano, że dobór materiałów do budowy tam przez bobry był uzależniony występowaniem i dostępnością gatunków drzew i krzewów w pasie przybrzeżnym. Najczęściej do budowy tam były wykorzysty-wane gałęzie o średnicy do 6,0 cm oraz długości od 0,5 do 3,0 m. Stwierdzono wyraźne preferencje w wyborze pokarmu gromadzonego przez bobry w magazynach zimowych.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/7_2_2006.pdf

For citation:

MLA Janiszewski, Paweł, et al. "USE OF SHORELINE VEGETATION BY THE EUROPEAN BEAVER (CASTOR FIBER L.)." Acta Sci.Pol. Silv. 5.2 (2006): .
APA Janiszewski P., Gugołek A., Łobanowska A. (2006). USE OF SHORELINE VEGETATION BY THE EUROPEAN BEAVER (CASTOR FIBER L.). Acta Sci.Pol. Silv. 5 (2),
ISO 690 JANISZEWSKI, Paweł, GUGOłEK, Andrzej, ŁOBANOWSKA, Anna. USE OF SHORELINE VEGETATION BY THE EUROPEAN BEAVER (CASTOR FIBER L.). Acta Sci.Pol. Silv., 2006, 5.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume5/issue2/abstract-7.html