Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 5 (2) 2006 strony: 51-61

Dariusz J. Gwiazdowicz, Grażyna Olszowska, Piotr Robakowski

FAUNA ROZTOCZY (ACARI, GAMASIDA) I AKTYWNOŚĆ WYBRANYCH ENZYMÓW GLEBOWYCH NA TERENIE KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

słowa kluczowe: roztocza, Acari, Gamasida, aktywność enzymatyczna, Karkonoski Park Narodowy
streszczenie: Praca jest próbą poszukiwania zależności pomiędzy składem gatunkowym i liczebnością roztoczy glebowych z rzędu Gamasida a aktywnością wybranych enzymów glebowych. Ponadto analizowano czynniki wpływające na bogactwo roztoczy i aktyw-ność enzymów, jak np. wysokość nad poziomem morza, pora roku czy odległość od pnia drzewa. W wyniku przeprowadzonych prac nie stwierdzono bezpośredniej zależności między aktywnością enzymów a liczebnością i składem gatunkowym roztoczy. Stwier-dzono natomiast zależności pomiędzy porą roku i wysokością nad poziomem morza a akarofauną i aktywnością enzymów glebowych. Zauważono także, że liczebność roztoczy i aktywność dehydrogenaz jest większa bliżej drzewa.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/6_2_2006.pdf

For citation:

MLA Gwiazdowicz, Dariusz J., et al. "PRELIMINARY RESEARCH ON GAMASID MITE AND THE ACTIVITY OF SELECTED SOIL ENZYMES IN THE KARKONOSZE NATIONAL PARK." Acta Sci.Pol. Silv. 5.2 (2006): .
APA Gwiazdowicz D.J., Olszowska G., Robakowski P. (2006). PRELIMINARY RESEARCH ON GAMASID MITE AND THE ACTIVITY OF SELECTED SOIL ENZYMES IN THE KARKONOSZE NATIONAL PARK. Acta Sci.Pol. Silv. 5 (2),
ISO 690 GWIAZDOWICZ, Dariusz J., OLSZOWSKA, Grażyna, ROBAKOWSKI, Piotr. PRELIMINARY RESEARCH ON GAMASID MITE AND THE ACTIVITY OF SELECTED SOIL ENZYMES IN THE KARKONOSZE NATIONAL PARK. Acta Sci.Pol. Silv., 2006, 5.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume5/issue2/abstract-6.html