Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 5 (2) 2006 strony: 47-50

Katarzyna Glazar

ANALIZA FRAKCYJNOŚCI ZRĘBKÓW OPAŁOWYCH

słowa kluczowe: zrębki opałowe, frakcyjność zrębków opałowych, wymiary zrębków opałowych
streszczenie: Celem przeprowadzonych badań było określenie frakcyjności zrębków opałowych, uzyskanych z użyciem maszyn zrębkujących Bandit 1400 i Vermeer BC1800A, na podstawie 5 klas frakcyjności. We wszystkich próbkach poddanych analizie najliczniej była reprezentowana frakcja o wymiarach 11-35 mm. W wypadku frakcji < 2 mm oraz 11-35 mm zaobserwowano statystycznie istotne różnice między średnimi wartościami udziału tych frakcji uzyskanymi na poszczególnych powierzchniach. Otrzymane w bada-niach wyniki frakcyjności w większości były zgodne z obowiązującą w naszym kraju normą, określającą wymiar pozyskiwanych zrębków opałowych.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/5_2_2006.pdf

For citation:

MLA Glazar, Katarzyna. "FUEL WOOD CHIPS FRACTIONS." Acta Sci.Pol. Silv. 5.2 (2006): .
APA Glazar K. (2006). FUEL WOOD CHIPS FRACTIONS. Acta Sci.Pol. Silv. 5 (2),
ISO 690 GLAZAR, Katarzyna. FUEL WOOD CHIPS FRACTIONS. Acta Sci.Pol. Silv., 2006, 5.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume5/issue2/abstract-5.html