Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 5 (2) 2006 strony: 31-45

Beata Fornal-Pieniak, Czesław Wysocki

STRUKTURA SZATY ROŚLINNEJ PARKÓW WIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE KRAINY KOTLINA SANDOMIERSKA

słowa kluczowe: szata roślinna*, struktura szaty roślinnej, park wiejski, siedliska grądowe, Kraina Kotlina Sandomierska
streszczenie: W pracy podjęto próbę scharakteryzowania struktury szaty roślinnej parków wiejskich na przykładzie Krainy Kotlina Sandomierska. Badania przeprowadzono w 51 parkach, w stylu krajobrazowym, założonych na siedliskach grądu odmiany mało-polskiej. Parki podzielono ze względu na powierzchnię i stopień intensywności pielęgna-cji szaty roślinnej.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/4_2_2006.pdf

For citation:

MLA Fornal-Pieniak, Beata, and Czesław Wysocki. "FLORA STRUCTURE IN RURAL PARKS ON EXAMPLE OF SANDOMIERSKA VALLEY." Acta Sci.Pol. Silv. 5.2 (2006): .
APA Fornal-Pieniak B., Wysocki Cz. (2006). FLORA STRUCTURE IN RURAL PARKS ON EXAMPLE OF SANDOMIERSKA VALLEY. Acta Sci.Pol. Silv. 5 (2),
ISO 690 FORNAL-PIENIAK, Beata, WYSOCKI, Czesław. FLORA STRUCTURE IN RURAL PARKS ON EXAMPLE OF SANDOMIERSKA VALLEY. Acta Sci.Pol. Silv., 2006, 5.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume5/issue2/abstract-4.html