Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 5 (2) 2006 strony: 15-24

Anna Ankudo-Jankowska

PRÓBA ZASTOSOWANIA METODY PUNKTOWEJ OCENY PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ DO KATEGORYZACJI NADLEŚNICTW W ZAKRESIE ICH WYPŁACALNOŚCI

słowa kluczowe: ekonomika leśnictwa, analiza wskaźnikowa, analiza płynności finansowej, wskaźniki płynności finansowej
streszczenie: W pracy podjęto próbę opracowania metody punktowej oceny płynności finansowej do kategoryzacji nadleśnictw w zakresie ich wypłacalności. Badaniami objęto 26 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Na podstawie analizy wskaźników płynności finansowej oraz zastosowanej metody punktowej stwierdzono w badanym okresie (1998-2001) ogólnie wysoki poziom płynności finansowej, a także znaczne jego zróżnicowanie w poszczególnych nadleśnictwach. W pracy przed-stawiono ogólne założenia punktowej metody oceny płynności finansowej nadleśnictw. W celu szerszego jej zastosowania wymagane są dalsze badania.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/2_2_2006.pdf

For citation:

MLA Ankudo-Jankowska, Anna. "AN ATTEMPT TO APPLY THE POINT METHOD OF THE LIQUIDITY ASSESSMENT TO CATEGORISE FOREST DISTRICTS WITH REGARD TO THEIR SOLVENCY." Acta Sci.Pol. Silv. 5.2 (2006): .
APA Ankudo-Jankowska A. (2006). AN ATTEMPT TO APPLY THE POINT METHOD OF THE LIQUIDITY ASSESSMENT TO CATEGORISE FOREST DISTRICTS WITH REGARD TO THEIR SOLVENCY. Acta Sci.Pol. Silv. 5 (2),
ISO 690 ANKUDO-JANKOWSKA, Anna. AN ATTEMPT TO APPLY THE POINT METHOD OF THE LIQUIDITY ASSESSMENT TO CATEGORISE FOREST DISTRICTS WITH REGARD TO THEIR SOLVENCY. Acta Sci.Pol. Silv., 2006, 5.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume5/issue2/abstract-2.html