Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 5 (2) 2006 strony: 175-184

Izabela Modzelewska, Katarzyna Adamska

ZASTOSOWANIE OTRĘBÓW ZBOŻOWYCH DO PRODUKCJI WYTWORÓW PAPIERNICZYCH – BADANIA WSTĘPNE

słowa kluczowe: właściwości wytrzymałościowe, otręby zbożowe żytnie i pszenne, papier workowy, makulatura
streszczenie: W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań nad zastosowaniem otrębów żytnich i pszennych w produkcji wytworów papierniczych i wpływem ich dodatku na właściwości wytrzymałościowe. Badania wykazały, iż otręby zbożowe zastosowane w odpowiednich proporcjach (optymalnie 5% w stosunku do s.m.) nie przyczyniają się do nadmiernego spadku właściwości wytrzymałościowych badanych papierów pakowych, workowych oraz wytworów z pulpy makulaturowej (tj. wytłoczek do jajek i owoców oraz donic papierowych).
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/18_2_2006.pdf

For citation:

MLA Modzelewska, Izabela, and Katarzyna Adamska. "APPLICATION OF CEREAL BRAN IN PRODUCTION OF PAPER PRODUCTS – INITIAL INVESTIGATIONS." Acta Sci.Pol. Silv. 5.2 (2006): .
APA Modzelewska I., Adamska K. (2006). APPLICATION OF CEREAL BRAN IN PRODUCTION OF PAPER PRODUCTS – INITIAL INVESTIGATIONS. Acta Sci.Pol. Silv. 5 (2),
ISO 690 MODZELEWSKA, Izabela, ADAMSKA, Katarzyna. APPLICATION OF CEREAL BRAN IN PRODUCTION OF PAPER PRODUCTS – INITIAL INVESTIGATIONS. Acta Sci.Pol. Silv., 2006, 5.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume5/issue2/abstract-18.html