Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 5 (2) 2006 strony: 167-173

Stanisław Dolny, Rafał Westerski, Henryk Małecki

OPORY PRZEPŁYWU W PRZEWODACH ELASTYCZNYCH STOSOWANYCH W INSTALACJACH TRANSPORTU PNEUMATYCZNEGO ODPADÓW DRZEWNYCH

słowa kluczowe: opory przepływu, odpady drzewne, transport pneumatyczny
streszczenie: W warunkach laboratoryjnych przeprowadzono badania strat ciśnienia w kanałach elastycznych z poliuretanu poliestrowego charakteryzującego się dużą ela-stycznością i ściśliwością, ze spiralą wzmacniającą ze stali sprężynowej. Pomiary prze-prowadzono na odcinkach o długości 3 m, w kanałach o średnicy 80, 100, 150 i 200 mm. Użyto mieszaniny trocin, wiórów i pyłu z obróbki drewna iglastego o stopniu koncentracji w strumieniu na poziomie 100 g•m-3. Prędkości przepływu powietrza zmieniano w prze-dziale od 10 do 25 m•s-1. Opory przepływu wyznaczono także dla czystego powietrza.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/17_2_2006.pdf

For citation:

MLA Dolny, Stanisław, et al. "RESISTANCE OF FLOW IN FILM HOSES USED IN INSTALLATIONS OF PNEUMATIC TRANSPORT OF WOOD WASTE." Acta Sci.Pol. Silv. 5.2 (2006): .
APA Dolny S., Westerski R., Małecki H. (2006). RESISTANCE OF FLOW IN FILM HOSES USED IN INSTALLATIONS OF PNEUMATIC TRANSPORT OF WOOD WASTE. Acta Sci.Pol. Silv. 5 (2),
ISO 690 DOLNY, Stanisław, WESTERSKI, Rafał, MAłECKI, Henryk. RESISTANCE OF FLOW IN FILM HOSES USED IN INSTALLATIONS OF PNEUMATIC TRANSPORT OF WOOD WASTE. Acta Sci.Pol. Silv., 2006, 5.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume5/issue2/abstract-17.html