Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 5 (2) 2006 strony: 147-157

Krzysztof Wójcik, Jan Grzegorz Skarżyński

EMISJA I SKŁAD SPALIN NOWYCH PILAREK SPALINOWYCH FIRMY HUSQVARNA I STIHL

słowa kluczowe: pilarki spalinowe, gazy spalinowe, silnik dwusuwowy, emisja gazów, skład spalin
streszczenie: W artykule omówiono skład i szkodliwość spalin emitowanych przez silnik dwusuwowy nowych pilarek spalinowych firmy Husqvarna i Stihl. Autor przedstawił badania przeprowadzone na sześciu pilarkach (po trzy pilarki każdej z firm), o różnej objętości skokowej silnika, w kilku stanach pracy oraz podał możliwości zmniejszenia i ograniczenia emisji gazów spalinowych. W wyniku analizy badań stwierdzono, że: objętość skokowa dwusuwowego silnika pilarki spalinowej nie decyduje o wielkości emisji spalin, a różnice między modelami i firmami są niewielkie; praca pilarki na biegu jałowym po-woduje znacznie większą emisję węglowodorów (HC) niż w innych stanach pracy, stąd należy ograniczyć jej działanie na wolnych obrotach do niezbędnego minimum; zwiększenie ilości tlenu (O2) w mieszance paliwowo-powietrznej zmniejsza ilość emitowanego tlenku węgla (CO), co wiąże się z odpowiednią regulacją gaźnika pilarki.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/15_2_2006.pdf

For citation:

MLA Wójcik, Krzysztof, and Jan Grzegorz Skarżyński. "EMISSION AND COMPOSITION OF EXHAUST GASES BY NEW CHAIN SAWS PRODUCED BY HUSQVARNA AND STIHL." Acta Sci.Pol. Silv. 5.2 (2006): .
APA Wójcik K., Skarżyński J.G. (2006). EMISSION AND COMPOSITION OF EXHAUST GASES BY NEW CHAIN SAWS PRODUCED BY HUSQVARNA AND STIHL. Acta Sci.Pol. Silv. 5 (2),
ISO 690 WãJCIK, Krzysztof, SKARŬYńSKI, Jan Grzegorz. EMISSION AND COMPOSITION OF EXHAUST GASES BY NEW CHAIN SAWS PRODUCED BY HUSQVARNA AND STIHL. Acta Sci.Pol. Silv., 2006, 5.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume5/issue2/abstract-15.html