Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 5 (2) 2006 strony: 135-146

Marek Wajdzik

ZAWARTOŚĆ KADMU I OŁOWIU W WĄTROBACH, NERKACH I KRWI ZAJĘCY (LEPUS EUROPAEUS PALLAS, 1778) W MAŁOPOLSCE

słowa kluczowe: zając, wątroba, nerki, krew, metale ciężkie, zanieczyszczenia
streszczenie: Celem badań było określenie zawartości kadmu oraz ołowiu w wątrobach, nerkach i krwi zajęcy pozyskanych w okolicach Krakowa. Analizie chemicznej poddano: 164 próbki wątroby, 163 próbki nerek i 156 – krwi. Najwięcej kadmu i ołowiu odnotowano w organach zajęcy pozyskanych na zachód od Krakowa (Cdwątr. – 2,27 ppm; Cdnerk. – 26,10 ppm; Pbwątr. – 1,67 ppm; Pbnerk. – 1,50 ppm), a znaczne ilości kadmu także na południe od tego miasta (Cdwątr. – 1,91 ppm; Cdnerk. – 14,96 ppm). Duże stężenia metali ciężkich w zachodniej części terenu badań wynikały ze znacznego przemysłowego skażenia środowiska, a duże zawartości kadmu w części południowej z dużej fitoprzyswajalności tego pierwiastka z kwaśnej i zasobnej w ten metal gleby. Zające z północnej części terenu badań kumulowały w obu narządach kilkakrotnie mniejszą ilość kadmu niż osobniki z te-renów uprzemysłowionych (część zachodnia). Stwierdzono, iż wraz z wiekiem zajęcy w ich wątrobach i nerkach zwiększa się istotnie zawartość kadmu, nie odnotowano takiej zależności w wypadku ołowiu. Koncentracje metali ciężkich stwierdzone w organach zajęcy okręgu krakowskiego należały do najwyższych w Polsce i Europie, a większość wątrób i nerek nie nadawała się do konsumpcji według norm polskich. W świetle przeprowadzonych badań wydaje się, że zająca szaraka – będącego gatunkiem wybitnie osiadłym – można wykorzystać jako bioindykatora skażeń środowiska kadmem i ołowiem.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/14_2_2006.pdf

For citation:

MLA Wajdzik, Marek. "CONTENTS OF CADMIUM AND LEAD IN LIVER, KIDNEYS AND BLOOD OF THE EUROPEAN HARE (LEPUS EUROPAEUS PALLAS 1778) IN MAŁOPOLSKA." Acta Sci.Pol. Silv. 5.2 (2006): .
APA Wajdzik M. (2006). CONTENTS OF CADMIUM AND LEAD IN LIVER, KIDNEYS AND BLOOD OF THE EUROPEAN HARE (LEPUS EUROPAEUS PALLAS 1778) IN MAŁOPOLSKA. Acta Sci.Pol. Silv. 5 (2),
ISO 690 WAJDZIK, Marek. CONTENTS OF CADMIUM AND LEAD IN LIVER, KIDNEYS AND BLOOD OF THE EUROPEAN HARE (LEPUS EUROPAEUS PALLAS 1778) IN MAŁOPOLSKA. Acta Sci.Pol. Silv., 2006, 5.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume5/issue2/abstract-14.html