Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 5 (2) 2006 strony: 123-134

Mieczysław Turski

WSKAŹNIKI PRZYROSTU MIĄŻSZOŚCI I ICH ZMIENNOŚĆ W 35-LETNIM DRZEWOSTANIE SOSNOWYM

słowa kluczowe: przyrost miąższości, wskaźniki przyrostu miąższości, sosna
streszczenie: W pracy poddano analizie cztery wskaźniki przyrostu miąższości pod względem podstawowych charakterystyk statystycznych. Materiałem empirycznym było 314 sosen, rosnących w 35-letnim drzewostanie sosnowym. Na ściętych drzewach wykonano analizę pniową i obliczono w kolejnych 5-letnich okresach przyrostowych cztery wskaźniki przyrostu miąższości C1, C2, C3 i C4. Najmniejszą zmiennością charakteryzują się dwa wskaźniki przyrostowe C2 i C4. Nieco większą zmienność wykazuje wskaźnik C3, a największą C1. Największe współczynniki zmienności wskaźnika C1, C2 i C3 odnotowano w okresie przyrostowym (6-10 lat), a najmniejsze dla okresu 11-15 lat. W wypadku wskaźnika C4 był to odpowiednio okres 31-35 lat i 16-20 lat. Stwierdzono brak wyraźnej prawidłowości i związku pomiędzy średnią arytmetyczną wskaźnika przyrostu C3 a wiekiem drzew. Średnia wskaźnika C1 rośnie z wiekiem drzew podobnie jak wskaźnika C2, z tą jednak różnicą, że średnia ta zmniejsza się w ostatnim okresie przyrostowym. Wskaźnik C4 zmniejsza się wraz z wiekiem drzew. W większości przypadków odnotowano naj-większą zmienność wskaźników dla drzew IVb i Va klasy Krafta. W drzewostanach, w których przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne, powinna być mniejsza zmienność wszystkich wskaźników przyrostu miąższości.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/13_2_2006.pdf

For citation:

MLA Turski, Mieczysław. "VOLUME INCREMENT INDEXES AND THEIR VARIATION IN A 35-YEAR OLD PINE STAND." Acta Sci.Pol. Silv. 5.2 (2006): .
APA Turski M. (2006). VOLUME INCREMENT INDEXES AND THEIR VARIATION IN A 35-YEAR OLD PINE STAND. Acta Sci.Pol. Silv. 5 (2),
ISO 690 TURSKI, Mieczysław. VOLUME INCREMENT INDEXES AND THEIR VARIATION IN A 35-YEAR OLD PINE STAND. Acta Sci.Pol. Silv., 2006, 5.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume5/issue2/abstract-13.html