Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 5 (2) 2006 strony: 103-107

Wojciech Szewczyk

PRZYDATNOŚĆ METODY DRZEW PRÓBNYCH W OCENIE ZAGROŻENIA DRZEWOSTANÓW SOSNOWYCH PRZEZ OPIEŃKĘ

słowa kluczowe: Pinus sylvestris, Armillaria, zagrożenie, drzewostan
streszczenie: Na terenie Nadleśnictwa Złotów wybrano pięć drzewostanów sosnowych, w których założono po cztery powierzchnie obserwacyjne składające się z 50 drzew rosnących w grupie. Prace polegały na jednokrotnym w ciągu roku liczeniu zamarłych drzew na powierzchniach obserwacyjnych oraz w całym wydzieleniu. Uzyskane wyniki prac prowadzonych w ciągu 3 lat wykazały nieprzydatność stosowania metody drzew próbnych w ocenie zagrożenia drzewostanów sosnowych I klasy wieku przez grzyby ro-dzaju Armillaria.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/11_2_2006.pdf

For citation:

MLA Szewczyk, Wojciech. "SUITABILITY OF TEST TREE METHOD IN ASSESSMENT OF THREAT TO PINE STANDS POSED BY ARMILLARIA SPP.." Acta Sci.Pol. Silv. 5.2 (2006): .
APA Szewczyk W. (2006). SUITABILITY OF TEST TREE METHOD IN ASSESSMENT OF THREAT TO PINE STANDS POSED BY ARMILLARIA SPP.. Acta Sci.Pol. Silv. 5 (2),
ISO 690 SZEWCZYK, Wojciech. SUITABILITY OF TEST TREE METHOD IN ASSESSMENT OF THREAT TO PINE STANDS POSED BY ARMILLARIA SPP.. Acta Sci.Pol. Silv., 2006, 5.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume5/issue2/abstract-11.html