Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 5 (2) 2006 strony: 95-103

Henryk Różański, Mieczysław Kujawski, Krzysztof Jabłoński

MECHANIKA ROZDRABNIANIA POZOSTAŁOŚCI ZRĘBOWYCH MASZYNĄ MERI CRUSHER MJS-2,5 DT

słowa kluczowe: pozostałości zrębowe, rozdrabniarka, pracochłonność
streszczenie: Obiektem analizy była rozdrabniarka Meri Crusher MJS-2,5 DT, która była agregatowana z ciągnikiem Valtra T-190. Rozdrabniarka o szerokości roboczej 2500 mm była agregatowana z ciągnikiem o mocy 190 KM. Określono ilość biomasy zawartej w pozostałościach zrębowych przeznaczonych do rozdrabniania, wydajność i pracochłon-ność rozdrabniania. Przy parametrach technicznych rozdrabniarki (prędkość obrotowa bębna, liczba elementów roboczych, średnica bębna roboczego, prędkość jazdy) wyzna-czono prędkość obrotową wału roboczego, prędkość obwodową elementów roboczych, moc i moment obrotowy na wale roboczym oraz wydajność. Na podstawie analizy zja-wisk występujących podczas pracy rozdrabniarki (analiza ruchu elementów roboczych) oznaczono sumę sił i średnią siłę obwodową przypadającą na jeden element roboczy. Wykazano, że średnia siła obwodowa przypadająca na jeden element roboczy wyniosła około 190 N.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/10_2_2006.pdf

For citation:

MLA Różański, Henryk, et al. "MECHANICS OF THE MILLING OF LOGGING RESIDUES WITH A MERI CRUSHER MJS-2.5 DT MACHINE." Acta Sci.Pol. Silv. 5.2 (2006): .
APA Różański H., Kujawski M., Jabłoński K. (2006). MECHANICS OF THE MILLING OF LOGGING RESIDUES WITH A MERI CRUSHER MJS-2.5 DT MACHINE. Acta Sci.Pol. Silv. 5 (2),
ISO 690 RóżAńSKI, Henryk, KUJAWSKI, Mieczysław, JABłOńSKI, Krzysztof. MECHANICS OF THE MILLING OF LOGGING RESIDUES WITH A MERI CRUSHER MJS-2.5 DT MACHINE. Acta Sci.Pol. Silv., 2006, 5.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume5/issue2/abstract-10.html