Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 5 (2) 2006 strony: 5-14

Krzysztof Adamowicz

PRÓBA KRYTYCZNEJ OCENY DOTYCHCZASOWYCH ROZWIĄZAŃ DOTYCZĄCYCH WINDYKACJI NALEŻNOŚCI ZA SPRZEDANE DREWNO W POLSKIM LEŚNICTWIE NA PRZYKŁADZIE REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W POZNANIU

słowa kluczowe: ekonomika leśnictwa, marketing, cena drewna, dynamika cenowa, struktura cenowa
streszczenie: W pracy podjęto próbę oceny dotychczasowych rozwiązań dotyczących windykacji należności za sprzedane drewno w polskim leśnictwie. Badania oparto na informacjach rynkowych pochodzących z przykładowej dyrekcji regionalnej PGL LP. Przedstawiono wpływ stosowanych metod zabezpieczeń transakcji kredytowych na proces windykacji należności. Opracowanie ma charakter dyskusji wspartej konkretnymi wynikami badań autora oraz poglądami innych przedstawicieli tego nurtu ekonomi.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/1_2_2006.pdf

For citation:

MLA Adamowicz, Krzysztof. "AN ATTEMPT AT A CRITICAL ASSESSMENT OF CURRENT SOLUTIONS CONCERNING VINDICATION OF LIABILITIES FOR SOLD TIMBER IN POLISH FORESTRY AS EXMPLIFIED BY THE REGIONAL DIRECTORATE OF STATE FORESTS IN POZNAŃ." Acta Sci.Pol. Silv. 5.2 (2006): .
APA Adamowicz K. (2006). AN ATTEMPT AT A CRITICAL ASSESSMENT OF CURRENT SOLUTIONS CONCERNING VINDICATION OF LIABILITIES FOR SOLD TIMBER IN POLISH FORESTRY AS EXMPLIFIED BY THE REGIONAL DIRECTORATE OF STATE FORESTS IN POZNAŃ. Acta Sci.Pol. Silv. 5 (2),
ISO 690 ADAMOWICZ, Krzysztof. AN ATTEMPT AT A CRITICAL ASSESSMENT OF CURRENT SOLUTIONS CONCERNING VINDICATION OF LIABILITIES FOR SOLD TIMBER IN POLISH FORESTRY AS EXMPLIFIED BY THE REGIONAL DIRECTORATE OF STATE FORESTS IN POZNAŃ. Acta Sci.Pol. Silv., 2006, 5.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume5/issue2/abstract-1.html