Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 5 (1) 2006 strony: 73-80

Janusz M. Sowa, Krzysztof Leszczyński, Grzegorz Szewczyk

WYDATEK ENERGETYCZNY PRACOWNIKÓW TRZEBIEŻY PÓŹNEJ W GÓRSKICH DRZEWOSTANACH ŚWIERKOWYCH

słowa kluczowe: ergonomia, bezpieczeństwo, pozyskiwanie drewna, wydatek energetyczny
streszczenie: Pozyskiwanie drewna w Polsce odbywa się w sposób ręczno-maszynowy, co wiąże się z dużymi dynamicznymi obciążeniami przy pracy. Realizacja zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach górskich, także w trzebieży, cechuje się zastosowaniem prostych i jednocześnie pracochłonnych technologii, często ujemnie wpływających na środowisko leśne. Celem pracy jest analiza poziomu wydatku energetycznego operatorów realizujących zadania pozyskaniowe w górskim drzewostanie świerkowym na terenie nadleśnictwa Nowy Targ. Badana technologia obejmowała realizację zabiegów trzebieży późnej z wykorzystaniem do zrywki w drzewostanie wciągarki linowej napędzanej silnikiem pilarki. Prace trzebieżowe wykonywały dwie osoby współpracujące na powierzchni roboczej. Uzyskane wyniki świadczą o istotnym zmniejszeniu wydatku energetycznego operatora pilarki z 24 kJˇmin-1 do około 17,6 kJˇmin-1. Zmniejszenie wydatku energetycznego podczas realizacji trzebieży iglastych, z zastosowaniem przenośnej wciągarki linowej zagregowanej z pilarką spalinową, wskazuje możliwości zwiększenia humanizacji prac operatorów leśnych, na poziomie technologii ręczno-maszynowego wykonawstwa prac.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/8_1_2006.pdf

For citation:

MLA Sowa, Janusz M., et al. "HUMAN ENERGY EXPENDITURE IN LATE THINNING PERFORMED IN MOUNTAIN SPRUCE STANDS." Acta Sci.Pol. Silv. 5.1 (2006): .
APA Janusz M. Sowa, Krzysztof Leszczyński, Grzegorz Szewczyk (2006). HUMAN ENERGY EXPENDITURE IN LATE THINNING PERFORMED IN MOUNTAIN SPRUCE STANDS. Acta Sci.Pol. Silv. 5 (1),
ISO 690 SOWA, Janusz M., LESZCZYńSKI, Krzysztof, SZEWCZYK, Grzegorz. HUMAN ENERGY EXPENDITURE IN LATE THINNING PERFORMED IN MOUNTAIN SPRUCE STANDS. Acta Sci.Pol. Silv., 2006, 5.1: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume5/issue1/abstract-8.html