Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 5 (1) 2006 strony: 155-161

Radosław Mirski, Dorota Dziurka, Janina Łęcka

WŁAŚCIWOŚCI PŁYT WIÓROWYCH ZAKLEJANYCH ŻYWICĄ FENOLOWO-FORMALDEHYDOWĄ MODYFIKOWANĄ ESTRAMI CZĘŚĆ C. WPŁYW RODZAJU ALKOHOLU TWORZĄCEGO ESTER NA MOŻLIWOŚĆ OBNIŻENIA TEMPERATURY PRASOWANIA PŁYT

słowa kluczowe: żywica PF, płyta wiórowa, estry
streszczenie: W pracy zbadano wpływ modyfikacji żywicy fenolowej estrami kwasów organicznych takimi, jak octan etylu, butylu oraz pentylu, na możliwość obniżenia temperatury prasowania płyt wiórowych, wytwarzanych z użyciem zmodyfikowanej żywicy PF. Przeprowadzone badania wykazały, iż zastosowana modyfikacja żywicy fenolowej pozwala, w stosowanym zakresie temperatur prasowania, na wytworzenie płyt wiórowych o znacznie lepszych właściwościach mechanicznych. Należy podkreślić, iż w niższych temperaturach prasowania wpływ zastosowanej modyfikacji jest na tyle intensywny, że płyty prasowane w temp. 160°C uzyskują wartości porównywalne lub nawet wyższe niż płyty kontrolne prasowane w 180°C.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/15_1_2006.pdf

For citation:

MLA Mirski, Radosław, et al. "PROPERTIES OF PARTICLEBOARDS RESINATED WITH ESTER-MODIFIED PF RESIN PART C. THE EFFECT OF THE TYPE OF ESTER-FORMING ALCOHOL ON THE POSSIBILITY TO LOWER PRESSING TEMPERATURE." Acta Sci.Pol. Silv. 5.1 (2006): .
APA Radosław Mirski, Dorota Dziurka, Janina Łęcka (2006). PROPERTIES OF PARTICLEBOARDS RESINATED WITH ESTER-MODIFIED PF RESIN PART C. THE EFFECT OF THE TYPE OF ESTER-FORMING ALCOHOL ON THE POSSIBILITY TO LOWER PRESSING TEMPERATURE. Acta Sci.Pol. Silv. 5 (1),
ISO 690 MIRSKI, Radosław, DZIURKA, Dorota, ŁęCKA, Janina. PROPERTIES OF PARTICLEBOARDS RESINATED WITH ESTER-MODIFIED PF RESIN PART C. THE EFFECT OF THE TYPE OF ESTER-FORMING ALCOHOL ON THE POSSIBILITY TO LOWER PRESSING TEMPERATURE. Acta Sci.Pol. Silv., 2006, 5.1: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume5/issue1/abstract-15.html