Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 5 (1) 2006 strony: 145-153

Stanisław Dolny, Tomasz Rogoziński

SKUTECZNOŚĆ SEPARACYJNA APRETUROWANYCH HYDROFOBOWO WŁÓKNIN FILTRACYJNYCH WOBEC PYŁÓW DRZEWNYCH

słowa kluczowe: pył drzewny, filtracja, włókniny
streszczenie: Odpylanie filtracyjne przebiega w bardzo zróżnicowanych warunkach. Podczas oczyszczania powietrza tą metodą należy każdorazowo indywidualnie określić parametry pracy filtra – przede wszystkim właściwie dobrać materiał włóknisty, na którym zachodzi separacja cząstek stałych ze strumienia nośnego. W odpylaczach dla pyłów drzewnych istotnym utrudnieniem dla przebiegu procesu separacyjnego pozostaje zawsze podwyższona wilgotność względna powietrza transportującego cząstki pyłowe. Zastosowanie w takich wypadkach włóknin o specjalnym wykończeniu powierzchni roboczej – apreturowanych hydrofobowo, wyraźnie podnosi skuteczność oczyszczania powietrza z pyłu drzewnego. Użycie włóknin standardowych, o budowie jednorodnej, powoduje odwrotną reakcję: skuteczność separacyjna maleje wraz ze wzrostem wilgotności strumienia nośnego.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/14_1_2006.pdf

For citation:

MLA Dolny, Stanisław, and Tomasz Rogoziński. "SEPARATION EFFICIENCY OF HYDROPHOBICALLY APPRETED FILTERING UNWOVEN FABRICS WITH REFERENCE TO WOOD DUST." Acta Sci.Pol. Silv. 5.1 (2006): .
APA Stanisław Dolny, Tomasz Rogoziński (2006). SEPARATION EFFICIENCY OF HYDROPHOBICALLY APPRETED FILTERING UNWOVEN FABRICS WITH REFERENCE TO WOOD DUST. Acta Sci.Pol. Silv. 5 (1),
ISO 690 DOLNY, Stanisław, ROGOZIńSKI, Tomasz. SEPARATION EFFICIENCY OF HYDROPHOBICALLY APPRETED FILTERING UNWOVEN FABRICS WITH REFERENCE TO WOOD DUST. Acta Sci.Pol. Silv., 2006, 5.1: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume5/issue1/abstract-14.html