Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 5 (1) 2006 strony: 81-90

Adam Szukała, Bartosz Kolenda, Dorota Wrońska-Pilarek, Maciej Strawa

NAJCENNIEJSZE ROŚLINY DRZEWIASTE LEŚNICTWA GORAJ (NADLEŚNICTWO KRUCZ, RDLP PIŁA)

słowa kluczowe: pomnik przyrody, okazałe drzewa, leśnictwo Goraj
streszczenie: Na terenie leśnictwa Goraj zinwentaryzowano 531 cennych okazów roślin drzewiastych z 48 taksonów i 20 rodzin. W tym 33 taksony rodzime oraz 15 obcego pochodzenia. Największy udział mają Fagus sylvatica, Carpinus betulus oraz Quercus robur. Większość pomierzonych roślin osiąga obwody 201-340 cm, dość znaczny udział mają okazy, które mierzą 121-180 cm. Stan zdrowotny niemal 87% badanych roślin jest bardzo dobry i dobry. Leśnictwo Goraj jest obszarem bardzo cennym pod względem dendrologicznym. Rosną tu 34 okazy objęte ochroną pomnikową, 157 okazów o obwodach pomnikowych i 296 okazów o obwodach zbliżonych do pomnikowych. W związku z tym aż 100 drzew i krzewów wytypowano do objęcia ochroną w formie pomników przyrody.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/9_1_2006.pdf

For citation:

MLA Szukała, Adam, et al. "THE MOST VALUABLE ARBORESCENT PLANTS OF THE GORAJ FOREST RANGE (KRUCZ FOREST DISTRICT, PIŁA REGIONAL DIRECTORATE OF STATE FORESTS)." Acta Sci.Pol. Silv. 5.1 (2006): .
APA Adam Szukała, Bartosz Kolenda, Dorota Wrońska-Pilarek, Maciej Strawa (2006). THE MOST VALUABLE ARBORESCENT PLANTS OF THE GORAJ FOREST RANGE (KRUCZ FOREST DISTRICT, PIŁA REGIONAL DIRECTORATE OF STATE FORESTS). Acta Sci.Pol. Silv. 5 (1),
ISO 690 SZUKAłA, Adam, et al. THE MOST VALUABLE ARBORESCENT PLANTS OF THE GORAJ FOREST RANGE (KRUCZ FOREST DISTRICT, PIŁA REGIONAL DIRECTORATE OF STATE FORESTS). Acta Sci.Pol. Silv., 2006, 5.1: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume5/issue1/abstract-9.html