Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 5 (1) 2006 strony: 63-72

Jan Skarżyński, Krzysztof Wójcik

ANALIZA WIELOCZYNNIKOWA WPŁYWU PARAMETRÓW STANU TECHNICZNEGO PILARKI SPALINOWEJ ORAZ PRZERZYNKI DREWNA NA WIELKOŚĆ EMITOWANYCH PRZEZ NIĄ DRGAŃ

słowa kluczowe: pilarka spalinowa, stan techniczny, luz, łożysko, drgania
streszczenie: Autorzy próbują znaleźć zależności funkcyjne pomiędzy zmieniającymi się parametrami stanu technicznego silnika pilarki spalinowej a wielkością drgań mierzonych na korpusie i uchwytach. Przedstawione badania mogą przyczynić się do poznania czynników intensyfikujących drgania oraz ułatwią opracowanie metody diagnozowania stanu technicznego pilarki za pomocą sygnałów wibroakustycznych. Autorzy starają się również wykazać, jaki wpływ na poziom drgań rejestrowanych na uchwytach pilarki ma oprócz silnika przerzynka drewna.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/7_1_2006.pdf

For citation:

MLA Skarżyński, Jan, and Krzysztof Wójcik. "ANALYSIS OF INFLUENCE OF TECHNICAL CONDITION PARAMETERS OF THE PETROL CHAIN SAW AND WOOD CUTTING ON THE MAGNITUDE OF EMITTED VIBRATIONS." Acta Sci.Pol. Silv. 5.1 (2006): .
APA Jan Skarżyński, Krzysztof Wójcik (2006). ANALYSIS OF INFLUENCE OF TECHNICAL CONDITION PARAMETERS OF THE PETROL CHAIN SAW AND WOOD CUTTING ON THE MAGNITUDE OF EMITTED VIBRATIONS. Acta Sci.Pol. Silv. 5 (1),
ISO 690 SKARŬYńSKI, Jan, WãJCIK, Krzysztof. ANALYSIS OF INFLUENCE OF TECHNICAL CONDITION PARAMETERS OF THE PETROL CHAIN SAW AND WOOD CUTTING ON THE MAGNITUDE OF EMITTED VIBRATIONS. Acta Sci.Pol. Silv., 2006, 5.1: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume5/issue1/abstract-7.html