Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 5 (1) 2006 strony: 57-62

Paweł Rutkowski, Irmina Maciejewska-Rutkowska

WPŁYW ŚLIWY DOMOWEJ (PRUNUS DOMESTICA L.) NA ROZWÓJ GRABU POSPOLITEGO (CARPINUS BETULUS L.)

słowa kluczowe: Prunus domestica, Carpinus betulus, związki pomiędzy roślinami
streszczenie: Praca przedstawia wyniki badań nad wpływem śliwy domowej (Prunus domestica) na wzrost i rozwój grabu pospolitego (Carpinus betulus). W latach 2003-2006 obserwowano żywopłot grabowy w miejscowości Gaj Mały (województwo wielkopolskie, gmina Obrzycko). W zasięgu koron drzew śliw zauważono wyraźne, ujemne oddziaływanie tego gatunku na okazy Carpinus betulus. Miały one najmniejsze średnice pni u ich nasady i jako pierwsze zrzucały liście jesienią.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/6_1_2006.pdf

For citation:

MLA Rutkowski, Paweł, and Irmina Maciejewska-Rutkowska. "THE EFFECT OF GARDEN PLUM-TREE (PRUNUS DOMESTICA L.) ON THE DEVELOPMENT OF EUROPEAN HORNBEAM (CARPINUS BETULUS L.)." Acta Sci.Pol. Silv. 5.1 (2006): .
APA Paweł Rutkowski, Irmina Maciejewska-Rutkowska (2006). THE EFFECT OF GARDEN PLUM-TREE (PRUNUS DOMESTICA L.) ON THE DEVELOPMENT OF EUROPEAN HORNBEAM (CARPINUS BETULUS L.). Acta Sci.Pol. Silv. 5 (1),
ISO 690 RUTKOWSKI, Paweł, MACIEJEWSKA-RUTKOWSKA, Irmina. THE EFFECT OF GARDEN PLUM-TREE (PRUNUS DOMESTICA L.) ON THE DEVELOPMENT OF EUROPEAN HORNBEAM (CARPINUS BETULUS L.). Acta Sci.Pol. Silv., 2006, 5.1: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume5/issue1/abstract-6.html