Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 5 (1) 2006 strony: 47-56

Marcin Pietrzykowski, Wojciech Krzaklewski

OCENA PRZYDATNOŚCI INDEKSU TROFIZMU GLEB (ITGL) ORAZ EKOLOGICZNYCH LICZB WSKAŹNIKOWYCH W DIAGNOZIE SIEDLISK NA WYROBISKU PO KOPALNI PIASKU PODSADZKOWEGO

słowa kluczowe: wyrobisko popiaskowe, rekultywacja, diagnoza siedliskowa, indeks trofizmu gleb, ekologiczne liczby wskaźnikowe
streszczenie: Celem pracy była wstępna ocena przydatności dwóch metod diagnozowania siedliska na rekultywowanych dla leśnictwa oraz pozostawionych procesowi sukcesji terenach wyrobiska kopalni piasku podsadzkowego „Szczakowa”, na podstawie cech glebowych ujętych w indeks trofizmu gleb ITGL, z uwzględnieniem głębokości występowania lustra wód gruntowych oraz wskaźników ekologicznych roślin naczyniowych, ujętych w siatkę siedlisk leśnych. Stwierdzono, że największą zgodność wyników otrzymano w badaniach powierzchni terenów nierekultywowanych ze zbiorowiskami z sukcesji spontanicznej. Stosowane dotychczas w tej kategorii terenów metody oparte na wartości wskaźnikowej roślin, tzw. metody fitosocjologiczne, okazały się słuszne.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/5_1_2006.pdf

For citation:

MLA Pietrzykowski, Marcin, and Wojciech Krzaklewski. "FUNCTIONALITY ASSESSMENT OF SOIL TROPHY INDEX (ITGL) AND VASCULAR PLANT ECOLOGICAL INDICATOR FOR SITE QUALITY DIAGNOSIS IN A SAND MINE EXCAVATION." Acta Sci.Pol. Silv. 5.1 (2006): .
APA Marcin Pietrzykowski, Wojciech Krzaklewski (2006). FUNCTIONALITY ASSESSMENT OF SOIL TROPHY INDEX (ITGL) AND VASCULAR PLANT ECOLOGICAL INDICATOR FOR SITE QUALITY DIAGNOSIS IN A SAND MINE EXCAVATION. Acta Sci.Pol. Silv. 5 (1),
ISO 690 PIETRZYKOWSKI, Marcin, KRZAKLEWSKI, Wojciech. FUNCTIONALITY ASSESSMENT OF SOIL TROPHY INDEX (ITGL) AND VASCULAR PLANT ECOLOGICAL INDICATOR FOR SITE QUALITY DIAGNOSIS IN A SAND MINE EXCAVATION. Acta Sci.Pol. Silv., 2006, 5.1: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume5/issue1/abstract-5.html