Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 5 (1) 2006 strony: 39-45

Danuta Kulpa, Danuta Rzepka-Plevneš, Tomasz Dolat

INICJACJA KULTUR IN VITRO SOSNY ZWYCZAJNEJ

słowa kluczowe: Pinus sylvestris, kultury in vitro, dojrzałe nasiona, organogeneza, regulatory wzrostu
streszczenie: Celem badań było określenie wpływu składu pożywki i ilości roślinnych regulatorów wzrostu niezbędnych do inicjacji kiełkowania dojrzałych nasion Pinus sylvestris L. i namnażania w kulturach in vitro. Do inicjacji kiełkowania zastosowano pożywki: White’a, MS, połowę składników pokarmowych MS, B5 (według Gamborga), Tisserata oraz DCR. Wymienione kombinacje pożywek różniły się ilością cytokinin – BAP (0,25-4,0 mgˇdm-3) i tidiazuronu – TDZ (0,05-1,0 mgˇdm-3) oraz auksyny – IBA (0,5 mgˇdm-3). Namnażanie zainicjonowanych do wzrostu siewek sosny prowadzono na pożywce DCR z różną ilością BAP (0,5 i 2 mgˇdm-3) i TDZ (0,5 i 1 mgˇdm-3). Próbą kontrolną były siewki sosny z pożywki DCR bez regulatorów wzrostu. Na podstawie otrzymanych wyników badań stwierdzono, że P. sylvestris, podobnie jak i inne gatunki sosny, jest obiektem trudnym do prowadzenia w kulturach in vitro. Najbardziej przydatną do inicjacji kiełkowania nasion sosny okazała się pożywka opracowana przez Tisserata bez regulatorów wzrostu.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/4_1_2006.pdf

For citation:

MLA Kulpa, Danuta, et al. "INITIATION OF IN VITRO CULTURES OF PINUS SYLVESTRIS L.." Acta Sci.Pol. Silv. 5.1 (2006): .
APA Danuta Kulpa, Danuta Rzepka-Plevneš, Tomasz Dolat (2006). INITIATION OF IN VITRO CULTURES OF PINUS SYLVESTRIS L.. Acta Sci.Pol. Silv. 5 (1),
ISO 690 KULPA, Danuta, RZEPKA-PLEVNEš, Danuta, DOLAT, Tomasz. INITIATION OF IN VITRO CULTURES OF PINUS SYLVESTRIS L.. Acta Sci.Pol. Silv., 2006, 5.1: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume5/issue1/abstract-4.html