Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 5 (1) 2006 strony: 13-25

Janusz Gołąb, Robert Wańczyk, Bartłomiej Matusiak

ODPŁYW WODY PO LEŚNYCH DROGACH STOKOWYCH

słowa kluczowe: odpływ powierzchniowy, leśne drogi stokowe, zlewnia
streszczenie: W opracowaniu poruszany jest problem odpływu powierzchniowego wody z leśnych gruntowych dróg stokowych. W lasach Beskidu Śląskiego, w zlewni całkowicie zalesionej, wybrano odcinki dróg, na których założono wodospusty i mierzono ilości spływającej wody. Przedstawiona jest metodyka pomiaru, cechy zlewni i wybranych odcinków drogi, wyniki pomiaru odpływu po powierzchni z wybranych odcinków dróg, a także wyniki symulacyjnego wyliczenia stosunku wielkości odpływu powierzchniowego z dróg w zlewni do opadu w zlewni (qdr P) oraz stosunku wielkości odpływu powierzchniowego z dróg w zlewni do odpływu ze zlewni (qdr Q). Dla opadu 2,1 mm uzyskano: qdr P = 0,42%, qdr Q = 8,92%, zaś dla opadu 9,8 mm qdr P = 0,93% oraz qdr Q = 100,13%.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/2_1_2006.pdf

For citation:

MLA Gołąb, Janusz, et al. "SURFACE RUNOFF FROM SLANTING FOREST ROADS." Acta Sci.Pol. Silv. 5.1 (2006): .
APA Janusz Gołąb, Robert Wańczyk, Bartłomiej Matusiak (2006). SURFACE RUNOFF FROM SLANTING FOREST ROADS. Acta Sci.Pol. Silv. 5 (1),
ISO 690 GOłąB, Janusz, WAńCZYK, Robert, MATUSIAK, Bartłomiej. SURFACE RUNOFF FROM SLANTING FOREST ROADS. Acta Sci.Pol. Silv., 2006, 5.1: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume5/issue1/abstract-2.html