Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 5 (1) 2006 strony: 173-183

Wiesław Zakrzewski, Andrzej Krauss, Grzegorz Pinkowski

DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA PASOWANIA POŁĄCZENIA CZOPOWEGO USTALONA NA PODSTAWIE ROZRZUTU WYMIARÓW W PRODUKCJI SERYJNEJ

słowa kluczowe: gniazdo, czop, tolerancja, pasowanie
streszczenie: Praca dotyczy wymiarowej dokładności obróbki. Przedmiotem badań była kontrola dokładności wykonania pasowania połączenia czopowego, wykonanego w warunkach przemysłowych, tolerowanego dwukierunkowo. Z przeprowadzonych pomiarów i obliczeń serii połączeń czopowych wykonanych z dwóch rodzajów drewna, olchowego i sosnowego, określono rodzaje i klasy pasowań długości gniazd z szerokością czopów (kierunek pasowania a) i dla tych samych elementów szerokości gniazd z grubością czopów (kierunek pasowania b). Na podstawie obserwacji, a następnie porównania wartości i położenia przedziałów zmienności wymiarów gniazd i czopów z ich tolerancjami dobrano odpowiednio rodzaje i klasy dla obydwóch kierunków pasowań (a i b). Dla kierunku a otrzymano zapis pasowania dla drewna olchowego H9l9, a sosnowego H7k8, zaś dla kierunku pasowania b otrzymano dla drewna olchowego H3h5, a sosnowego H3h4.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/17_1_2006.pdf

For citation:

MLA Zakrzewski, Wiesław, et al. "EXECUTION ACCURACY OF THE TENON JOINT FIT ESTABLISHED ON THE BASIS OF THE DIMENSION SCATTER IN SERIES PRODUCTION." Acta Sci.Pol. Silv. 5.1 (2006): .
APA Wiesław Zakrzewski, Andrzej Krauss, Grzegorz Pinkowski (2006). EXECUTION ACCURACY OF THE TENON JOINT FIT ESTABLISHED ON THE BASIS OF THE DIMENSION SCATTER IN SERIES PRODUCTION. Acta Sci.Pol. Silv. 5 (1),
ISO 690 ZAKRZEWSKI, Wiesław, KRAUSS, Andrzej, PINKOWSKI, Grzegorz. EXECUTION ACCURACY OF THE TENON JOINT FIT ESTABLISHED ON THE BASIS OF THE DIMENSION SCATTER IN SERIES PRODUCTION. Acta Sci.Pol. Silv., 2006, 5.1: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume5/issue1/abstract-17.html