Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 5 (1) 2006 strony: 163-171

Danuta Nicewicz, Jerzy Pawlicki, Piotr Borysiuk, Aleksander Zado

ZASTOSOWANIE MAKULATURY W PRODUKCJI PŁYT WIÓROWYCH

słowa kluczowe: płyty wiórowe, makulatura, recykling
streszczenie: Wytworzono jednowarstwowe płyty wiórowe z dodatkiem cząstek z makulatury. Do wytwarzania płyt użyto dwóch rodzajów makulatury (mieszaną i mocną) oraz dwóch klejów (mocznikowo-formaldehydowego – UF i melaminowo-mocznikowo- formaldehydowego – MUF). Zbadano właściwości płyt (wytrzymałość na zginanie, moduł sprężystości, wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni i spęcznienie na grubość po 24 h moczenia w wodzie). Stwierdzono, że makulatura może być stosowana jako uzupełniający dodatek w produkcji płyt wiórowych. Płyty miały wystarczające właściwości, jeśli maksymalna zawartość makulatury nie przekraczała 50% (z klejem MUF) oraz 30% (z klejem UF).
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/16_1_2006.pdf

For citation:

MLA Nicewicz, Danuta, et al. "APPLICATION OF WASTE PAPER IN MANUFACTURING OF PARTICLEBOARDS." Acta Sci.Pol. Silv. 5.1 (2006): .
APA Danuta Nicewicz, Jerzy Pawlicki, Piotr Borysiuk, Aleksander Zado (2006). APPLICATION OF WASTE PAPER IN MANUFACTURING OF PARTICLEBOARDS. Acta Sci.Pol. Silv. 5 (1),
ISO 690 NICEWICZ, Danuta, et al. APPLICATION OF WASTE PAPER IN MANUFACTURING OF PARTICLEBOARDS. Acta Sci.Pol. Silv., 2006, 5.1: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume5/issue1/abstract-16.html