Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 5 (1) 2006 strony: 123-133

Dariusz Zalewski, Agnieszka Mrozek

JAKOŚĆ SARNY EUROPEJSKIEJ (CAPREOLUS C. CAPREOLUS L.) ORAZ OCENA ZABIEGÓW HODOWLANO-ŁOWIECKICH REALIZOWANYCH W JEJ POPULACJI W NADLEŚNICTWACH POŁOŻONYCH W OKRĘGU OLSZTYŃSKIM PZŁ

słowa kluczowe: sarna, Capreolus capreolus, poroże, gospodarka łowiecka
streszczenie: Celem pracy było zaprezentowanie jakości osobniczej sarny europejskiej oraz ocena zabiegów hodowlano-łowieckich realizowanych w jej populacji w nadleśnictwach położonych w Okręgu Olsztyńskim PZŁ. Zgromadzone dane pochodzą z rocznych planów łowieckich (RPŁ) na sezon 2002/2003 oraz z oceny prawidłowości odstrzałów samców zwierzyny płowej za sezon łowiecki 2001/2002. Materiał statystyczny zebrano w odniesieniu do 203 obwodów łowieckich. Posłużył on do wyliczenia w ramach nadleśnictw wskaźników hodowlanych oraz parametrów jakości osobniczej sarny, w tym m.in. formy poroża, średniej masy tuszy i masy parostków brutto.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/12_1_2006.pdf

For citation:

MLA Zalewski, Dariusz, and Agnieszka Mrozek. "THE QUALITY OF EUROPEAN ROE DEER (CAPREOLUS C. CAPREOLUS L.) AND AN ASSESSMENT OF BREEDING AND HUNTING PROCEDURES REALIZED IN ITS POPULATION IN FOREST DIVISIONS LOCATED IN THE OLSZTYN DISTRICT OF THE POLISH HUNTING ASSOCIATION." Acta Sci.Pol. Silv. 5.1 (2006): .
APA Dariusz Zalewski, Agnieszka Mrozek (2006). THE QUALITY OF EUROPEAN ROE DEER (CAPREOLUS C. CAPREOLUS L.) AND AN ASSESSMENT OF BREEDING AND HUNTING PROCEDURES REALIZED IN ITS POPULATION IN FOREST DIVISIONS LOCATED IN THE OLSZTYN DISTRICT OF THE POLISH HUNTING ASSOCIATION. Acta Sci.Pol. Silv. 5 (1),
ISO 690 ZALEWSKI, Dariusz, MROZEK, Agnieszka. THE QUALITY OF EUROPEAN ROE DEER (CAPREOLUS C. CAPREOLUS L.) AND AN ASSESSMENT OF BREEDING AND HUNTING PROCEDURES REALIZED IN ITS POPULATION IN FOREST DIVISIONS LOCATED IN THE OLSZTYN DISTRICT OF THE POLISH HUNTING ASSOCIATION. Acta Sci.Pol. Silv., 2006, 5.1: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume5/issue1/abstract-12.html