Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 5 (1) 2006 strony: 91-106

Stefan Tarasiuk, Andrzej Szczepkowski

STAN ZDROWOTNY ZAGROŻONYCH ZAMIERANIEM DRZEWOSTANÓW DĘBOWYCH W POLSCE

słowa kluczowe: architektura koron, dąb szypułkowy, defoliacja, dynamika, monitoring, stałe powierzchnie obserwacyjne, witalność, zamieranie
streszczenie: Badania przeprowadzono w latach 2001-2004, w 52 drzewostanach na terenie administrowanym przez 18 nadleśnictw. Na powierzchniach próbnych wielkości co najmniej 2500 m2 wykonano inwentaryzację drzewostanu. W celu dokonania pełnego opisu różnorodnych aspektów żywotności dębu wybrano 1560 trwale oznakowanych drzew, reprezentujących 6 krain przyrodniczo-leśnych. Szczegółowe pomiary i ocenę przeprowadzono w fazie ulistnionej i bezlistnej. Stwierdzono, że stan zdrowotny większości badanych drzewostanów dębowych budzi obawy dotyczące ich trwałości.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/10_1_2006.pdf

For citation:

MLA Tarasiuk, Stefan, and Andrzej Szczepkowski. "THE HEALTH STATUS OF ENDANGERED OAK STANDS IN POLAND." Acta Sci.Pol. Silv. 5.1 (2006): .
APA Stefan Tarasiuk, Andrzej Szczepkowski (2006). THE HEALTH STATUS OF ENDANGERED OAK STANDS IN POLAND. Acta Sci.Pol. Silv. 5 (1),
ISO 690 TARASIUK, Stefan, SZCZEPKOWSKI, Andrzej. THE HEALTH STATUS OF ENDANGERED OAK STANDS IN POLAND. Acta Sci.Pol. Silv., 2006, 5.1: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume5/issue1/abstract-10.html