Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 5 (1) 2006 strony: 05-12

Jan Banaś

WPŁYW LICZBY KONTROLNYCH POWIERZCHNI PRÓBNYCH NA DOKŁADNOŚCI WYNIKÓW INWENTARYZACJI SYSTEMEM STATYSTYCZNO-MATEMATYCZNYM

słowa kluczowe: błąd średni, las różnowiekowy, dokładność inwentaryzacji
streszczenie: W pracy analizowano wpływ liczby powierzchni próbnych na wielkość błędu średniego określenia: liczby drzew, zasobności oraz przyrostu miąższości w drzewostanach różnowiekowych. Badania przeprowadzono w 43 drzewostanach, w których założono 739 kontrolnych powierzchni próbnych. Stwierdzono, że aby uzyskać dokładność wyników inwentaryzacji dla drzewostanu na poziomie 20%, należy założyć co najmniej 8 powierzchni próbnych.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/1_1_2006.pdf

For citation:

MLA Banaś, Jan. "INFLUENCE OF NUMBER OF CONTROL SAMPLE PLOTS ON THE ACCURACY OF STATISTICAL-MATHEMATICAL SYSTEM OF INVENTORY." Acta Sci.Pol. Silv. 5.1 (2006): .
APA Jan Banaś (2006). INFLUENCE OF NUMBER OF CONTROL SAMPLE PLOTS ON THE ACCURACY OF STATISTICAL-MATHEMATICAL SYSTEM OF INVENTORY. Acta Sci.Pol. Silv. 5 (1),
ISO 690 BANAś, Jan. INFLUENCE OF NUMBER OF CONTROL SAMPLE PLOTS ON THE ACCURACY OF STATISTICAL-MATHEMATICAL SYSTEM OF INVENTORY. Acta Sci.Pol. Silv., 2006, 5.1: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume5/issue1/abstract-1.html