Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 4 (1) 2005 strony: 131-140

Dariusz Zalewski, Wiesław A. Szczepański, Małgorzata Wołkowycka

HODOWLE OTWARTE ŻUBRA (BISON BONASUS L.) W POLSCE W LATACH 1997-2000

słowa kluczowe: hodowla otwarta, stado, żubr nizinny, wskaźniki populacyjne, typy siedlisk
streszczenie: W niniejszym opracowaniu przedstawiono całościowo hodowlę otwartą żubra w Polsce. Omówiono ją na podstawie czterech populacji żubra nizinnego (Puszcza Białowieska, Puszcza Borecka, Puszcza Knyszyńska, Nadleśnictwo Wałcz) i jednej żubra górskiego, tj. białowiesko-kaukaskiego (Bieszczady). Analizowano strukturę płciową, wielkość grup żubrów i dynamikę liczebności stad żubrów w latach 1997-2000.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/12_1_2005.pdf

For citation:

MLA Zalewski, Dariusz, et al. "FREE-RANGING BISON (BISON BONASUS L.) MANAGEMENT IN POLAND IN THE YEARS 1997-2000." Acta Sci.Pol. Silv. 4.1 (2005): 131-140.
APA Dariusz Zalewski, Wiesław A. Szczepański, Małgorzata Wołkowycka (2005). FREE-RANGING BISON (BISON BONASUS L.) MANAGEMENT IN POLAND IN THE YEARS 1997-2000. Acta Sci.Pol. Silv. 4 (1), 131-140
ISO 690 ZALEWSKI, Dariusz, SZCZEPAńSKI, Wiesław A., WOłKOWYCKA, Małgorzata. FREE-RANGING BISON (BISON BONASUS L.) MANAGEMENT IN POLAND IN THE YEARS 1997-2000. Acta Sci.Pol. Silv., 2005, 4.1: 131-140.
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume4/issue1/abstract-12.html