Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 4 (1) 2005 strony: 121-130

Dariusz Zalewski, Wiesław A. Szczepański, Małgorzata Wołkowycka

CHARAKTERYSTYKA HODOWLI ZAMKNIĘTYCH ŻUBRA (BISON BONASUS L.) W POLSCE W LATACH 1997-2000

słowa kluczowe: Bison bonasus L., hodowla zamknięta, typy siedlisk, pojemność zagród
streszczenie: Zbadano warunki i stan zamkniętych hodowli żubra nizinnego w Polsce w latach 1997-2000, utrzymywanych w czterech Ośrodkach Hodowli Żubrów (OHŻ): w Wolińskim Parku Narodowym (WPN), Ośrodku Kultury Leśnej (OKL) w Gołuchowie, Parku Dzikich Zwierząt (PDZ) w Kadzidłowie, Miejskim Zakładzie Zieleni (MZZ) w Lesznie i w ośmiu ogrodach zoologicznych (ZOO).
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/11_1_2005.pdf

For citation:

MLA Zalewski, Dariusz, et al. "CHARACTERISTICS OF CLOSED BREEDING STATIONS OF BISON (BISON BONASUS L.) IN POLAND IN THE YEARS 1997-2000." Acta Sci.Pol. Silv. 4.1 (2005): 121-130.
APA Dariusz Zalewski, Wiesław A. Szczepański, Małgorzata Wołkowycka (2005). CHARACTERISTICS OF CLOSED BREEDING STATIONS OF BISON (BISON BONASUS L.) IN POLAND IN THE YEARS 1997-2000. Acta Sci.Pol. Silv. 4 (1), 121-130
ISO 690 ZALEWSKI, Dariusz, SZCZEPAńSKI, Wiesław A., WOłKOWYCKA, Małgorzata. CHARACTERISTICS OF CLOSED BREEDING STATIONS OF BISON (BISON BONASUS L.) IN POLAND IN THE YEARS 1997-2000. Acta Sci.Pol. Silv., 2005, 4.1: 121-130.
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume4/issue1/abstract-11.html