Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 3 (2) 2004 strony: 129-138

Radosław Mirski, Dorota Dziurka, Janina Łęcka

WŁAŚCIWOŚCI PŁYT WIÓROWYCH ZAKLEJANYCH ŻYWICĄ FENOLO-WO-FORMALDEHYDOWĄ MODYFIKOWANĄ ESTRAMI CZĘŚĆ A. WPŁYW RODZAJU ALKOHOLU TWORZĄCEGO ESTER

słowa kluczowe: : żywica PF, płyta wiórowa, estry
streszczenie: Zbadano wpływ podstawnika alkilowego w grupie alkoholowej estru kwasu organicznego na jego skuteczność jako modyfikatora żywicy fenolowej stosowanej do wytwarzania płyt wiórowych. Badaniom poddano estry takich alkoholi, jak etylowy, butylowy i pentylowy. Stwierdzono, iż modyfikacja żywicy fenolowej stosowanymi estrami powoduje skrócenie czasu żelowania żywicy oraz obniżenie energii aktywacji. Wpływa także na polepszenie fizycznych i mechanicznych właściwości płyt wiórowych. Poprawa badanych właściwości płyt wiórowych następuje zarówno w miarę wzrostu długości łańcucha węglowego podstawnika alkoholowego, jak i ilości wprowadzonego do żywicy fenolowej estru, przy czym najlepsze efekty można uzyskać stosując jako modyfikator octan pen-tylu.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/13_2_2004.pdf

For citation:

MLA Mirski, Radosław, et al. "PROPERTIES OF PARTICLEBOARDS GLUED WITH PHENOL-FORMALDEHYDE RESIN MODIFIED WITH ESTERS PART A. THE INFLUENCE OF THE KIND OF ALCOHOL THAT FORMS THE ESTER." Acta Sci.Pol. Silv. 3.2 (2004): .
APA Mirski R.,Dziurka D.,Łęcka J. (2004). PROPERTIES OF PARTICLEBOARDS GLUED WITH PHENOL-FORMALDEHYDE RESIN MODIFIED WITH ESTERS PART A. THE INFLUENCE OF THE KIND OF ALCOHOL THAT FORMS THE ESTER. Acta Sci.Pol. Silv. 3 (2),
ISO 690 MIRSKI, Radosław, DZIURKA, Dorota, ŁęCKA, Janina. PROPERTIES OF PARTICLEBOARDS GLUED WITH PHENOL-FORMALDEHYDE RESIN MODIFIED WITH ESTERS PART A. THE INFLUENCE OF THE KIND OF ALCOHOL THAT FORMS THE ESTER. Acta Sci.Pol. Silv., 2004, 3.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume3/issue2/abstract-13.html