Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 3 (2) 2004 strony: 85-99

Dorota Wrońska-Pilarek

ROŚLINY NACZYNIOWE UŻYTKU EKOLOGICZNEGO "OLSZAK I, II"

słowa kluczowe: rośliny naczyniowe, flora, użytek ekologiczny, Poznań
streszczenie: Pomimo zmian spowodowanych antropopresją, użytek ekologiczny „Olszak I, II” należy do obiektów wyróżniających się znacznymi walorami florystycznymi. Urozmaicona i bogata flora tego obiektu liczy 570 taksonów roślin naczyniowych. Użytek jest jedną z ostatnich w mieście ostoi rzadkich i zagrożonych gatunków roślin. Na czerwonych listach znajdują się 182 gatunki, z tego 176 gatunków na liście sporządzonej dla miasta Poznania. Z gatunków „specjalnej troski” 14 podlega ochronie prawnej, a 10 należy do rzadkich i zagrożonych w Wielkopolsce. Na badanym obszarze udało się odnaleźć 4 gatunki uznane w Poznaniu za wymarłe oraz potwierdzić występowanie 10 gatunków wymierających. Badany użytek wyróżnia się znacznym udziałem drzew o wymiarach pomnikowych. Występuje tu ponad 100 takich drzew. Do ochrony w formie pomników przyrody wybrano 76 najcenniejszych okazów.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/9_2_2004.pdf

For citation:

MLA Wrońska-Pilarek, Dorota. "THE VASCULAR PLANTS OF THE "OLSZAK I, II" ECOLOGICAL LAND IN POZNAŃ." Acta Sci.Pol. Silv. 3.2 (2004): .
APA Wrońska-Pilarek D. (2004). THE VASCULAR PLANTS OF THE "OLSZAK I, II" ECOLOGICAL LAND IN POZNAŃ. Acta Sci.Pol. Silv. 3 (2),
ISO 690 WROńSKA-PILAREK, Dorota. THE VASCULAR PLANTS OF THE "OLSZAK I, II" ECOLOGICAL LAND IN POZNAŃ. Acta Sci.Pol. Silv., 2004, 3.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume3/issue2/abstract-9.html