Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 3 (2) 2004 strony: 79-84

Minodora Stănescu, Dariusz J. Gwiazdowicz

MINODORA STăNESCU, DARIUSZ J. GWIAZDOWICZ

słowa kluczowe: roztocze, Acari, Mesostigmata, ściółka, Bucegi Massif, Rumunia
streszczenie: Przedstawiono wstępne wyniki badań nad fauną roztoczy wykazanych w drzewostanach świerkowych Bucegi Massif w środkowej Rumunii. W zebranym materiale wyodrębniono 6436 osobników, które zaklasyfikowano do 62 gatunków z 15 rodzin. Najliczniej występowały takie gatunki, jak Veigaia nemorensis (1660 osobników), Leptogamasus parvulus (804) i Leptogamasus tectegynellus (694), z kolei w największej liczbie prób odnotowano: Veigaia nemorensis (224 prób), Neopodocinum mrciaki (150) i Pachyseius humeralis (150). W warstwie ściółki wykazano 4842 osobniki roztoczy należących do 54 gatunków, a w warstwie humusu 1594 osobniki reprezentujące 47 gatunków. Stwierdzono bardzo wysokie podobieństwo gatunkowe zgrupowań występujących w warstwie ściółki i warstwie humusu – jego wskaźnik wynosi ponad 77%.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/8_2_2004.pdf

For citation:

MLA Stănescu, Minodora, and Dariusz J. Gwiazdowicz. "PRELIMINARY RESEARCH ON MESOSTIGMATA MITES (ACARI) FROM A SPRUCE FOREST IN THE BUCEGI MASSIF IN ROMANIA." Acta Sci.Pol. Silv. 3.2 (2004): .
APA Stănescu M.,J. Gwiazdowicz D. (2004). PRELIMINARY RESEARCH ON MESOSTIGMATA MITES (ACARI) FROM A SPRUCE FOREST IN THE BUCEGI MASSIF IN ROMANIA. Acta Sci.Pol. Silv. 3 (2),
ISO 690 STăNESCU, Minodora, GWIAZDOWICZ, Dariusz J.. PRELIMINARY RESEARCH ON MESOSTIGMATA MITES (ACARI) FROM A SPRUCE FOREST IN THE BUCEGI MASSIF IN ROMANIA. Acta Sci.Pol. Silv., 2004, 3.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume3/issue2/abstract-8.html