Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 3 (2) 2004 strony: 57-68

Roman Jaszczak, Piotr Gołojuch

STAN KORON DRZEW DRZEWOSTANU GŁÓWNEGO SOSNY ZWYCZAJNEJ (PINUS SYLVESTRIS L.) W WYBRANYCH NADLEŚNICTWACH W 2003 ROKU

słowa kluczowe: sosna zwyczajna, średnia defoliacja, rozkład defoliacji, klasy defoliacji, wskaźnik defoliacji, wskaźnik uszkodzenia
streszczenie: Praca przedstawia wyniki obserwacji stanu koron z 2003 roku w nadleśnictwach: Szprotawa, Lubsko, Złoty Potok, Rudziniec, Strzelce Opolskie, Puławy, Buda Stalowska i Staszów. Ocenie poddano łącznie 2250 drzew rosnących w drzewostanach sosnowych III i IV klasy wieku, w strefie uszkodzeń słabych, średnich i silnych, na podstawie badań powierzchni próbnych z 25 drzewami z drzewostanu głównego.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/6_2_2004.pdf

For citation:

MLA Jaszczak, Roman, and Piotr Gołojuch. "TREE CROWNS CONDITION OF THE MAIN SCOTS PINE (PINUS SYLVESTRIS L.) TREE STAND IN SOME SELECTED FOREST DIVISIONS IN 2003." Acta Sci.Pol. Silv. 3.2 (2004): .
APA Jaszczak R.,Gołojuch P. (2004). TREE CROWNS CONDITION OF THE MAIN SCOTS PINE (PINUS SYLVESTRIS L.) TREE STAND IN SOME SELECTED FOREST DIVISIONS IN 2003. Acta Sci.Pol. Silv. 3 (2),
ISO 690 JASZCZAK, Roman, GOłOJUCH, Piotr. TREE CROWNS CONDITION OF THE MAIN SCOTS PINE (PINUS SYLVESTRIS L.) TREE STAND IN SOME SELECTED FOREST DIVISIONS IN 2003. Acta Sci.Pol. Silv., 2004, 3.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume3/issue2/abstract-6.html