Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 3 (2) 2004 strony: 49-55

Dariusz J. Gwiazdowicz, Maciej Kmita

ROZTOCZE (ACARI, MESOSTIGMATA) WYBRANYCH MIKROŚRODOWISK PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY"

słowa kluczowe: roztocze, Acari, Mesostigmata, Park Narodowy „Ujście Warty”
streszczenie: Praca przedstawia wyniki badań faunistycznych nad roztoczami z rzędu Mesostigmata prowadzonymi na terenie Parku Narodowego „Ujście Warty”. Najliczniej pod względem liczby osobników reprezentowane były rodziny Ascidae (107 osobników), Parasitidae (98) i Trematuridae (58). W zebranym materiale gatunkami najliczniej występującymi okazały się: T. ovalis (52 osobniki), H. calcaratus (35), L. ometes (34), z kolei w największej liczbie prób odnotowano H. calcaratus (9 prób), T. ovalis (8) i T. pyri (8).
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/5_2_2004.pdf

For citation:

MLA Gwiazdowicz, Dariusz J., and Maciej Kmita. "MITES (ACARI, MESOSTIGMATA) FROM SELECTED MICROHABITATS OF THE UJŚCIE WARTY NATIONAL PARK." Acta Sci.Pol. Silv. 3.2 (2004): .
APA J. Gwiazdowicz D.,Kmita M. (2004). MITES (ACARI, MESOSTIGMATA) FROM SELECTED MICROHABITATS OF THE UJŚCIE WARTY NATIONAL PARK. Acta Sci.Pol. Silv. 3 (2),
ISO 690 GWIAZDOWICZ, Dariusz J., KMITA, Maciej. MITES (ACARI, MESOSTIGMATA) FROM SELECTED MICROHABITATS OF THE UJŚCIE WARTY NATIONAL PARK. Acta Sci.Pol. Silv., 2004, 3.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume3/issue2/abstract-5.html