Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 3 (2) 2004 strony: 33-48

Tomasz Dobies

NICIENIE – PASOŻYTY ROŚLIN (NEMATODA, TYLENCHIDA, DORYLAIMIDA) SZKÓŁEK LEŚNYCH

słowa kluczowe: nicienie, Nematoda, Tylenchida, Dorylaimida, szkółki leśne
streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki badań nematologicznych, faunistycznych i ekologicznych, przeprowadzonych w latach 2000-2004 w 25 szkółkach leśnych. W bada-nych próbach glebowych i korzeniowych stwierdzono występowanie 52 gatunków nicieni z rzędu Tylenchida i 3 gatunków z rzędu Dorylaimida, zaliczanych do pasożytów roślin. Najczęściej występowały Filenchus misellus, Cephalenchus hexalineatus i Ditylenchus anchilisposomus. Wykazano korelacje między częstością występowania i liczebnością kilku gatunków nicieni a niektórymi parametrami charakteryzującymi gleby i uprawy.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/4_2_2004.pdf

For citation:

MLA Dobies, Tomasz. "NICIENIE – PASOŻYTY ROŚLIN (NEMATODA, TYLENCHIDA, DORYLAIMIDA) SZKÓŁEK LEŚNYCH [PLANT PARASITIC NEMATODES (NEMATODA, TYLENCHIDA, DORY-LAIMIDA) OF FOREST NURSERIES]." Acta Sci.Pol. Silv. 3.2 (2004): .
APA Dobies T. (2004). NICIENIE – PASOŻYTY ROŚLIN (NEMATODA, TYLENCHIDA, DORYLAIMIDA) SZKÓŁEK LEŚNYCH [PLANT PARASITIC NEMATODES (NEMATODA, TYLENCHIDA, DORY-LAIMIDA) OF FOREST NURSERIES]. Acta Sci.Pol. Silv. 3 (2),
ISO 690 DOBIES, Tomasz. NICIENIE – PASOŻYTY ROŚLIN (NEMATODA, TYLENCHIDA, DORYLAIMIDA) SZKÓŁEK LEŚNYCH [PLANT PARASITIC NEMATODES (NEMATODA, TYLENCHIDA, DORY-LAIMIDA) OF FOREST NURSERIES]. Acta Sci.Pol. Silv., 2004, 3.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume3/issue2/abstract-4.html