Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 3 (2) 2004 strony: 23-31

Władysław Ciereszko, Agata Witczak, Agnieszka Tomza

ZAWARTOŚCI OGÓLNEGO PCB I KONGENERÓW WSKAŹNIKOWYCH W KORZE SOSNY (PINUS SYLVESTRIS L.) ORAZ W GLEBIE NA OBSZARZE LEŚNICTWA MORACZ

słowa kluczowe: : kongenery PCB, kora sosny, gleba
streszczenie: Badaniom dotyczącym zawartości ogólnego PCB oraz 7 kongenerów wskaźnikowych poddano korę sosen (Pinus sylvestris L.) (w wieku od 17 do 45 lat) oraz glebę pobraną w sąsiedztwie tych drzew z kilku oddziałów Leśnictwa Moracz. Stwierdzono różne zawartości ogólnego PCB oraz analizowanych kongenerów wskaźnikowych. Zawartości ogólnego PCB w korze były największe na byłych gruntach uprawnych KPGR Przybiernów – 20,3 µg∙kg-1 s.m. oraz w okolicach wsi Moracz (oddział 619) i wyniosły średnio 20,1 µg∙kg-1s.m. Najwyższy poziom ogólnego PCB w glebie (16,6 µg∙kgM-1 s.m) stwierdzono również w oddziale 619 koło Przybiernowa.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/3_2_2004.pdf

For citation:

MLA Ciereszko, Władysław, et al. "ZAWARTOŚCI OGÓLNEGO PCB I KONGENERÓW WSKAŹNIKOWYCH W KORZE SOSNY (PINUS SYLVESTRIS L.) ORAZ W GLEBIE NA OBSZARZE LEŚNICTWA MORACZ [CONTENTS OF TOTAL PCB AND INDICATORY CONGENERS IN PINE BARK (PINUS SYLVESTRIS L.) AND IN SOIL WITHIN THE MORACZ FOR-EST DISTRICT]." Acta Sci.Pol. Silv. 3.2 (2004): .
APA Ciereszko W.,Witczak A.,Tomza A. (2004). ZAWARTOŚCI OGÓLNEGO PCB I KONGENERÓW WSKAŹNIKOWYCH W KORZE SOSNY (PINUS SYLVESTRIS L.) ORAZ W GLEBIE NA OBSZARZE LEŚNICTWA MORACZ [CONTENTS OF TOTAL PCB AND INDICATORY CONGENERS IN PINE BARK (PINUS SYLVESTRIS L.) AND IN SOIL WITHIN THE MORACZ FOR-EST DISTRICT]. Acta Sci.Pol. Silv. 3 (2),
ISO 690 CIERESZKO, Władysław, WITCZAK, Agata, TOMZA, Agnieszka. ZAWARTOŚCI OGÓLNEGO PCB I KONGENERÓW WSKAŹNIKOWYCH W KORZE SOSNY (PINUS SYLVESTRIS L.) ORAZ W GLEBIE NA OBSZARZE LEŚNICTWA MORACZ [CONTENTS OF TOTAL PCB AND INDICATORY CONGENERS IN PINE BARK (PINUS SYLVESTRIS L.) AND IN SOIL WITHIN THE MORACZ FOR-EST DISTRICT]. Acta Sci.Pol. Silv., 2004, 3.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume3/issue2/abstract-3.html