Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 3 (2) 2004 strony: 139-151

Magdalena Zborowska, Agnieszka Spek-Dźwigała, Bogusława Waliszewska, Włodzimierz Prądzyński

OCENA STOPNIA DEGRADACJI DREWNIANYCH OBIEKTÓW ARCHEOLOGICZNYCH Z NAJCENNIEJSZYCH ZNALEZISK WIELKOPOLSKICH

słowa kluczowe: drewno archeologiczne, degradacja, metale ciężkie, lignina
streszczenie: Badaniom poddano drewno dębowe pozyskane podczas prac archeologicznych prowadzonych na terenie jednych z najstarszych i najcenniejszych wykopalisk wiel-kopolskich – grodu poznańskiego na Ostrowie Tumskim oraz z Muzeum Pierwszych Pia-stów na Lednicy. Analiza źródeł archeologicznych wskazuje, że wybrane do badań su-rowce drzewne pochodzą z przełomu X i XI wieku. Ocena stanu zachowania wydobytych elementów konstrukcyjnych, przeprowadzona na podstawie obserwacji mikroskopowych oraz badań chemicznych i instrumentalnych, ujawniła zróżnicowaną zawartość metali ciężkich w porównywanych materiałach oraz znaczną degradację układów węglowoda-nowych drewna z Ostrowa Tumskiego. Stwierdzono również zmiany zawartości grup funkcyjnych oraz masy cząsteczkowej najtrwalszego składnika drewna – ligniny.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/14_2_2004.pdf

For citation:

MLA Zborowska, Magdalena, et al. "OCENA STOPNIA DEGRADACJI DREWNIANYCH OBIEKTÓW ARCHEOLOGICZNYCH Z NAJCENNIEJSZYCH ZNALEZISK WIELKOPOLSKICH [THE ESTIMATION OF DEGRADACTION OF WOODEN ARCHEOLOGICAL OBJECTIVES FROM MOST VALUABLE EXCAVATION FROM WIELKOPOLSKA]." Acta Sci.Pol. Silv. 3.2 (2004): .
APA Zborowska M.,Spek-Dźwigała A.,Waliszewska B.,Prądzyński W. (2004). OCENA STOPNIA DEGRADACJI DREWNIANYCH OBIEKTÓW ARCHEOLOGICZNYCH Z NAJCENNIEJSZYCH ZNALEZISK WIELKOPOLSKICH [THE ESTIMATION OF DEGRADACTION OF WOODEN ARCHEOLOGICAL OBJECTIVES FROM MOST VALUABLE EXCAVATION FROM WIELKOPOLSKA]. Acta Sci.Pol. Silv. 3 (2),
ISO 690 ZBOROWSKA, Magdalena, et al. OCENA STOPNIA DEGRADACJI DREWNIANYCH OBIEKTÓW ARCHEOLOGICZNYCH Z NAJCENNIEJSZYCH ZNALEZISK WIELKOPOLSKICH [THE ESTIMATION OF DEGRADACTION OF WOODEN ARCHEOLOGICAL OBJECTIVES FROM MOST VALUABLE EXCAVATION FROM WIELKOPOLSKA]. Acta Sci.Pol. Silv., 2004, 3.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume3/issue2/abstract-14.html