Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 3 (2) 2004 strony: 123-128

Dorota Dziurka, Janina Łęcka, Radosław Mirski, Adam Derkowski

WPŁYW TEMPERATURY SEZONOWANIA NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ WŁAŚCIWOŚCI PŁYT OSB/4

słowa kluczowe: OSB/4, odporność na starzenie, wytrzymałość
streszczenie: Zbadano wpływ temperatury otoczenia oraz czasu jej oddziaływania na właściwości płyt OSB/4, zaklejanych w warstwie wewnętrznej żywicą PMDI. Badania wykazały, iż użyte do badań płyty charakteryzowały się fizycznymi i mechanicznymi właściwościami znacznie przekraczającymi wymagania normy przedmiotowej. Długotrwałe oddziaływanie na płyty powietrza o temperaturach –20, +40 i +60°C powoduje co prawda spadek ich właściwości wytrzymałościowych, jednak nawet po 12 tygodniach se-zonowania w badanym zakresie temperatur spełniają one wymagania określone normą.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/12_2_2004.pdf

For citation:

MLA Dziurka, Dorota, et al. "LONG-TERM EFFECT OF TEMPERATURE ON THE PROPERTIES OF OSB/4." Acta Sci.Pol. Silv. 3.2 (2004): .
APA Dziurka D.,Łęcka J.,Mirski R.,Derkowski A. (2004). LONG-TERM EFFECT OF TEMPERATURE ON THE PROPERTIES OF OSB/4. Acta Sci.Pol. Silv. 3 (2),
ISO 690 DZIURKA, Dorota, et al. LONG-TERM EFFECT OF TEMPERATURE ON THE PROPERTIES OF OSB/4. Acta Sci.Pol. Silv., 2004, 3.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume3/issue2/abstract-12.html