Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 3 (2) 2004 strony: 115-122

Leszek Babiński, Jan Poskrobko

OCENA WNIKANIA PEG 400DO DĘBOWEGO DREWNA WYKOPALISKOWEGO

słowa kluczowe: drewno wykopaliskowe, konserwacja, stabilizacja wymiarowa, impregnacja, PEG 400, chromatografia żelowa (GPC)
streszczenie: Badano głębokość penetracji i procentową zawartość PEG 400 wchłoniętego przez mokre wykopaliskowe drewno dębowe po 90 miesiącach impregnacji. Udział polimeru – w próbkach pobranych z różnych warstw zabytkowej belki – określano wykorzystując chromatografię żelową (GPC). Stwierdzono zróżnicowane wchłonięcie PEG 400 na różnych głębokościach oraz dehydratację lepiej zachowanej, wewnętrznej strefy konserwowanego obiektu.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/11_2_2004.pdf

For citation:

MLA Babiński, Leszek, and Jan Poskrobko. "OCENA WNIKANIA PEG 400DO DĘBOWEGO DREWNA WYKOPALISKOWEGO [EVALUATION OF PEG 400 PENETRATION IN ARCHAEOLOGICAL OAK WOOD]." Acta Sci.Pol. Silv. 3.2 (2004): .
APA Babiński L.,Poskrobko J. (2004). OCENA WNIKANIA PEG 400DO DĘBOWEGO DREWNA WYKOPALISKOWEGO [EVALUATION OF PEG 400 PENETRATION IN ARCHAEOLOGICAL OAK WOOD]. Acta Sci.Pol. Silv. 3 (2),
ISO 690 BABIńSKI, Leszek, POSKROBKO, Jan. OCENA WNIKANIA PEG 400DO DĘBOWEGO DREWNA WYKOPALISKOWEGO [EVALUATION OF PEG 400 PENETRATION IN ARCHAEOLOGICAL OAK WOOD]. Acta Sci.Pol. Silv., 2004, 3.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume3/issue2/abstract-11.html