Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 3 (2) 2004 strony: 101-114

Stanisław Zięba

WPŁYW POŁOŻENIA GÓRSKICH DRZEWOSTANÓW PRZEDPLONOWYCH NA DYNAMIKĘ ICH PRZEBUDOWY

słowa kluczowe: przedplon, przebudowa drzewostanu, typ drzewostanu, położenie drzewostanu, sąsiedztwo
streszczenie: Praca przedstawia wyniki oceny stopnia przebudowy różnych typów drzewostanów przedplonowych w związku z ich położeniem tj. wysokością nad poziomem morza, ekspozycją względem stron świata, stopniem nachylenia terenu, a także charakterem sąsiadujących z nimi drzewostanów. Badania przeprowadzono na podstawie wyników okresowej inwentaryzacji górskich przedplonów występujących na terenie LZD w Krynicy. W pracy stwierdzono, iż przedplony liczące obecnie 47-52 lata tylko w 11,6% można uznać za przebudowane, w 24,5% za częściowo przebudowane, a w 64,0% za nie-przebudowane. Najkorzystniejszymi zmianami z punktu widzenia celu hodowlanego cha-rakteryzowały się modrzewiny, a następnie olszyny i sośniny. Stwierdzono, iż przebudo-wa przebiegała intensywniej w drzewostanach wyżej położonych, na stokach stromych, o ekspozycjach południowych oraz w sąsiedztwie drzewostanów zgodnych z siedliskiem.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/10_2_2004.pdf

For citation:

MLA Zięba, Stanisław. "WPŁYW POŁOŻENIA GÓRSKICH DRZEWOSTANÓW PRZEDPLONOWYCH NA DYNAMIKĘ ICH PRZEBUDOWY [INFLUENCE OF POSITION OF MOUNTAIN NURSE CROP STANDS]." Acta Sci.Pol. Silv. 3.2 (2004): .
APA Zięba S. (2004). WPŁYW POŁOŻENIA GÓRSKICH DRZEWOSTANÓW PRZEDPLONOWYCH NA DYNAMIKĘ ICH PRZEBUDOWY [INFLUENCE OF POSITION OF MOUNTAIN NURSE CROP STANDS]. Acta Sci.Pol. Silv. 3 (2),
ISO 690 ZIęBA, Stanisław. WPŁYW POŁOŻENIA GÓRSKICH DRZEWOSTANÓW PRZEDPLONOWYCH NA DYNAMIKĘ ICH PRZEBUDOWY [INFLUENCE OF POSITION OF MOUNTAIN NURSE CROP STANDS]. Acta Sci.Pol. Silv., 2004, 3.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume3/issue2/abstract-10.html