Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 3 (2) 2004 strony: 5-11

Jan Banaś

ZMIENNOŚĆ SUMY MIĄŻSZOŚCI DRZEW NA POWIERZCHNIACH PRÓBNYCH W RÓŻNOWIEKOWYCH LASACH GÓRSKICH

słowa kluczowe: las różnowiekowy, współczynnik zmienności, kołowa powierzchnia próbna
streszczenie: Badanie zmienności miąższości drzew na kołowych powierzchniach próbnych przeprowadzono dla 83 różnowiekowych drzewostanów o łącznej powierzchni 1127,7 ha, położonych w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Krynicy. Analizę współczynników zmienności miąższości wykonano w zależności od składu gatunkowego i fazy rozwoju drzewostanów. Stwierdzono, że las różnowiekowy charakteryzuje się dużą zmiennością sumy miąższości. Na całkowitą zmienność miąższości w warstwie drzewostanów o podobnym składzie gatunkowym największy wpływ ma zmienność wewnątrz-drzewostanowa – ponad 80%, natomiast zmienność pomiędzy drzewostanami stanowi do 20% zmienności warstwy.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/1_2_2004.pdf

For citation:

MLA Banaś, Jan. "ZMIENNOŚĆ SUMY MIĄŻSZOŚCI DRZEW NA POWIERZCHNIACH PRÓBNYCH W RÓŻNOWIEKOWYCH LASACH GÓRSKICH [VARIABILITY OF SUM OF TREES VOLUME ON SAMPLE PLOTS IN UNEVENLY AGED MOUNTAIN FOREST]." Acta Sci.Pol. Silv. 3.2 (2004): .
APA Banaś J. (2004). ZMIENNOŚĆ SUMY MIĄŻSZOŚCI DRZEW NA POWIERZCHNIACH PRÓBNYCH W RÓŻNOWIEKOWYCH LASACH GÓRSKICH [VARIABILITY OF SUM OF TREES VOLUME ON SAMPLE PLOTS IN UNEVENLY AGED MOUNTAIN FOREST]. Acta Sci.Pol. Silv. 3 (2),
ISO 690 BANAś, Jan. ZMIENNOŚĆ SUMY MIĄŻSZOŚCI DRZEW NA POWIERZCHNIACH PRÓBNYCH W RÓŻNOWIEKOWYCH LASACH GÓRSKICH [VARIABILITY OF SUM OF TREES VOLUME ON SAMPLE PLOTS IN UNEVENLY AGED MOUNTAIN FOREST]. Acta Sci.Pol. Silv., 2004, 3.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume3/issue2/abstract-1.html