Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 3 (1) 2004 strony: 51-62

Wojciech Wesoly, Maria Hauke, Wojciech Lassocinski, Alicja Olszewska

MIKROROZMNAżANIE DęBóW Z FRAGMENTóW SADZONEK

słowa kluczowe: Quercus, dąb, mikrorozmnażanie, in vitro
streszczenie: Celem pracy było opracowanie metodyki rozmnażania in vitro fragmentów 3-miesięcznych sadzonek dębu krotoszyńskiego. W badaniach skoncentrowano się na do-borze najkorzystniejszej pożywki hodowlanej oraz układu hormonalnego. Najwyższy sto-pień rozkrzewiania uzyskano na pożywkach A2, WPM oraz Pin z dodatkiem 2,0-3,0 mg·dm-3BA+ 0,01 mg·dm-3 NAA.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/5_1_2004.pdf

For citation:

MLA Wesoly, Wojciech, et al. "MICROPROPAGATION OF OAKS FROM SEEDLING FRAGMENTS." Acta Sci.Pol. Silv. 3.1 (2004): .
APA Wesoly W.,Hauke M.,Lassocinski W.,Olszewska A. (2004). MICROPROPAGATION OF OAKS FROM SEEDLING FRAGMENTS. Acta Sci.Pol. Silv. 3 (1),
ISO 690 WESOLY, Wojciech, et al. MICROPROPAGATION OF OAKS FROM SEEDLING FRAGMENTS. Acta Sci.Pol. Silv., 2004, 3.1: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume3/issue1/abstract-5.html