Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 3 (1) 2004 strony: 17-24

Dariusz J. Gwiazdowicz, Karol Matysiak

ROZTOCZE (ACARI, MESOSTIGMATA) WYBRANYCH MIKROśRODOWISK PARKU NARODOWE-GO „BORY TUCHOLSKIE”

słowa kluczowe: roztocze, Acari, Mesostigmata, Park Narodowy „Bory Tucholskie”
streszczenie: Praca ma charakter faunistyczny, a jej głównym celem było wykazanie jak największego spektrum gatunków roztoczy. W wyniku badań akarologicznych prowadzonych na terenie „Borów Tucholskich” zebrano 42 próby, w których stwierdzono 77 gatunków roztoczy z rzędu Mesostigmata. Najliczniej pod względem gatunków były reprezentowane rodziny Ascidae (16 gatunków), Laelapidae (13) oraz Parasitidae (10). W zebranym materiale gatunkami najliczniej występującymi okazały się: Trichouropoda rafalskii, T. ovalis, Veigaia nemorensis, Trachytes aegrota i Zercon triangularis, z kolei w największej liczbie prób odnotowano T. ovalis, V. nemorensis, Z. triangularis i T. ae-grota.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/2_1_2004.pdf

For citation:

MLA Gwiazdowicz, Dariusz J., and Karol Matysiak. "MITES (ACARI, MESOSTIGMATA) FROM SELECTED MICROHABITATS OF THE “BORY TUCHOL-SKIE” NATIONAL PARK." Acta Sci.Pol. Silv. 3.1 (2004): .
APA J. Gwiazdowicz D.,Matysiak K. (2004). MITES (ACARI, MESOSTIGMATA) FROM SELECTED MICROHABITATS OF THE “BORY TUCHOL-SKIE” NATIONAL PARK. Acta Sci.Pol. Silv. 3 (1),
ISO 690 GWIAZDOWICZ, Dariusz J., MATYSIAK, Karol. MITES (ACARI, MESOSTIGMATA) FROM SELECTED MICROHABITATS OF THE “BORY TUCHOL-SKIE” NATIONAL PARK. Acta Sci.Pol. Silv., 2004, 3.1: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume3/issue1/abstract-2.html