Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 3 (1) 2004 strony: 5-17

Marta Aleksandrowicz-Trzcinska

KOLONIZACJA MIKORYZOWA I WZROST SOSNY ZWYCZAJNEJ (PINUS SYLVESTRIS L.) W UPRAWIE ZAłOżONEJ Z SADZONEK W RóżNYM STOPNIU ZMIKORYZOWANYCH

słowa kluczowe: Pinus sylvestris, ektomikoryza, Hebeloma crustuliniforme, wzrost sadzonek, uprawa
streszczenie: W Leśnym Zakładzie Doświadczalnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Rogowie założono uprawę z sadzonek sosny zwyczajnej, różniących się zmikoryzowaniem ilościowo i jakościowo. Miejscem doświadczenia była powierzchnia leśna wykorzystywana uprzednio przez blisko 40 lat jako szkółka. Uprawę założono z sa-dzonek wyhodowanych na niesterylnym podłożu torfowo-perlitowym. Do połowy podło-ża dodano szczepionkę mikoryzową z grzybem Hebeloma crustuliniforme. Sadzonki w szkółce traktowano sześcioma fungicydami, pozostawiając w celu porównania sosny nie-opryskiwane. Mimo wystąpienia istotnych statystycznie różnic w poziomie kolonizacji mikoryzowej między sadzonkami z poszczególnych wariantów doświadczenia, nie różni-ły się one wysokością. Po pierwszym roku wzrostu sadzonek w uprawie poziom koloni-zacji mikoryzowej wyrównał się i wynosił średnio ponad 80%. Sadzonki mikoryzowane osiągnęły istotnie statystycznie mniejszy roczny przyrost wysokości w porównaniu z nie-mikoryzowanymi. Przeżywalność sadzonek wszystkich wariantów była wysoka i wynosi-ła średnio 97%.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/1_1_2004.pdf

For citation:

MLA Aleksandrowicz-Trzcinska, Marta. "KOLONIZACJA MIKORYZOWA I WZROST SOSNY ZWYCZAJNEJ (PINUS SYLVESTRIS L.) W UPRAWIE ZAłOżONEJ Z SADZONEK W RóżNYM STOPNIU ZMIKORYZOWANYCH [MYCORRHIZAL COLONISATION AND GROWTH IN A PLANTATION OF SCOTS PINE (PINUS SYL-VESTRIS L.) SEEDLINGS OF DIFFERENT DEGREE OF MYCORRHIZAL FUNGUS INFESTATION]." Acta Sci.Pol. Silv. 3.1 (2004): .
APA Aleksandrowicz-Trzcinska M. (2004). KOLONIZACJA MIKORYZOWA I WZROST SOSNY ZWYCZAJNEJ (PINUS SYLVESTRIS L.) W UPRAWIE ZAłOżONEJ Z SADZONEK W RóżNYM STOPNIU ZMIKORYZOWANYCH [MYCORRHIZAL COLONISATION AND GROWTH IN A PLANTATION OF SCOTS PINE (PINUS SYL-VESTRIS L.) SEEDLINGS OF DIFFERENT DEGREE OF MYCORRHIZAL FUNGUS INFESTATION]. Acta Sci.Pol. Silv. 3 (1),
ISO 690 ALEKSANDROWICZ-TRZCINSKA, Marta. KOLONIZACJA MIKORYZOWA I WZROST SOSNY ZWYCZAJNEJ (PINUS SYLVESTRIS L.) W UPRAWIE ZAłOżONEJ Z SADZONEK W RóżNYM STOPNIU ZMIKORYZOWANYCH [MYCORRHIZAL COLONISATION AND GROWTH IN A PLANTATION OF SCOTS PINE (PINUS SYL-VESTRIS L.) SEEDLINGS OF DIFFERENT DEGREE OF MYCORRHIZAL FUNGUS INFESTATION]. Acta Sci.Pol. Silv., 2004, 3.1: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume3/issue1/abstract-1.html