Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 21 (2) 2022 strony: Notice: Un

Włodzimierz Stempski

Katedra Ekonomiki i Techniki Leśnej, Wydział Leśny i Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wpływ metod pomiaru średnicy górnej sosnowego drewna kłodowanego na kształtowanie się jego miąższości

słowa kluczowe: pomiar drewna, kłody, średnica górna, sosna zwyczajna
streszczenie:

Miąższość wielkowymiarowego drewna wyrabianego w kłodach określana jest najczęściej w oparciu o pomiar średnicy górnej kłód bez kory (dg). Pomiar ten wykonywany jest po najmniejszej średnicy, a jego wynik zaokrągla się do pełnych cm w dół. Zasadniczym celem badań była ocena wpływu sposobu określania średnicy górnej kłód na wynik ich miąższości. Analizie poddano także zmiany liczebności oraz sumarycznej miąższości kłód w klasach wymiarowych. Pomiarami objęto 1200 kłód sosnowych wszystkich klas wymiarowych (1K – dg£22 cm, 2K – dg: 23–32 cm, 3K - dg≥33 cm). Średnicę górną kłód pomierzono czterema metodami: w dwóch wykonano jednokrotny pomiar po najmniejszej średnicy z zaokrągleniem wyniku: do pełnych cm tylko w dół (metoda 1), w górę lub w dół (metoda 2) (w górę - dla wyniku po przecinku >5 mm, w dół - dla wyniku po przecinku £5 mm). W dwóch kolejnych metodach wykonano pomiary najmniejszej i największej średnicy, które zaokrąglano do pełnych cm w dół. Średnią z tych pomiarów zaokrąglano w metodzie 3. do pełnych cm w dół, a w 4. wg reguł matematycznych. W metodach 2, 3 i 4 uzyskano zwiększenie średnich miąższości kłód odpowiednio o 1,6%, 2,6% i 3,8% w stosunku do metody 1. Wzrost średnich miąższości był dwukrotnie większy. W metodach 2, 3 i 4 odnotowano wzrost liczebności (i sumarycznych miąższości) kłód w klasach wymiarowych 2K i 3K (szczególnie wyraźny w przypadku najgrubszych kłód o średnicy górnej ≥33cm). Badania wykazały statystycznie istotnie większe miąższości kłód w metodzie 4. niż 1. (wyniki dla wszystkich kłód). W klasach wymiarowych 1K i 2K, istotnie większe miąższości niż w metodzie 1. stwierdzono nie tylko w metodzie 4., ale także 3. W przypadku najgrubszych kłód 3K klasy wymiarowej, nie było statystycznie istotnego wpływu metody określania średnicy górnej na wynik miąższości kłody.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/7_2_2022.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.2.3

For citation:

MLA Stempski, Włodzimierz. "Wpływ metod pomiaru średnicy górnej sosnowego drewna kłodowanego na kształtowanie się jego miąższości [Effect of top diameter measurement methods of Scots pine log wood on its volume]." Acta Sci.Pol. Silv. 21.2 (2022): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.2.3
APA Notice: Undefined variable: autorzy in /www/public_html/forestry/edycja/edit.php on line 63 (2022). Wpływ metod pomiaru średnicy górnej sosnowego drewna kłodowanego na kształtowanie się jego miąższości [Effect of top diameter measurement methods of Scots pine log wood on its volume]. Acta Sci.Pol. Silv. 21 (2), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.2.3
ISO 690 STEMPSKI, Włodzimierz. Wpływ metod pomiaru średnicy górnej sosnowego drewna kłodowanego na kształtowanie się jego miąższości [Effect of top diameter measurement methods of Scots pine log wood on its volume]. Acta Sci.Pol. Silv., 2022, 21.2: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.2.3
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume21/issue2/abstract-7.html