Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 20 (4) 2021 strony:

Jakub Glura

Katedra Ekonomiki i Techniki Leśnej, Wydział Leśny i Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

WPŁYW HURAGANU NA ZMIANY CEN SPRZEDAŻY DREWNA ORAZ WYNIK FINANSOWY W NADLEŚNICTWIE GNIEZNO

słowa kluczowe: drzewostany poklęskowe, huragan, Nadleśnictwo Gniezno, sprzedaż drewna
streszczenie:

W pracy przedstawiono analizę sprzedaży drewna poklęsowego pozyskanego po huraganie, który miał miejsce z dnia 11 na 12 sierpnia 2017 roku. Zakres przestrzenny i czasowy pracy dotyczył terenów Nadleśnictwa Gniezno oraz okresu od stycznia 2016 do lipca 2019 roku. Uzyskane dane zostały wygenerowane z Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP). Analiza uzyskanych wyników pozwala stwierdzić, że w większości przypadków nastąpiła obniżka średnich cen surowca drzewnego według gatunków drzew. Wynikało to głównie z pogorszenia się jakości surowca. Jednakże zwiększona podaż surowca drzewnego na skutek klęsk żywiołowych spowodowała wyraźny spadek cen tylko niektórych sortymentów drzewnych. Zwiększona sprzedaż drewna znalazła odzwierciedlenie w skokowym wzroście zysku netto za lata 2017 i 2018.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/27_4_2021.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.4.27

For citation:

MLA Glura, Jakub. "WPŁYW HURAGANU NA ZMIANY CEN SPRZEDAŻY DREWNA ORAZ WYNIK FINANSOWY W NADLEŚNICTWIE GNIEZNO [THE EFFECT OF HURGAN ON CHANGES IN TIMBER SALES PRICES AND THE FINANCIAL RESULT OF THE GNIEZNO FOREST DISTRICT]." Acta Sci.Pol. Silv. 20.4 (2021): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.4.27
APA (2021). WPŁYW HURAGANU NA ZMIANY CEN SPRZEDAŻY DREWNA ORAZ WYNIK FINANSOWY W NADLEŚNICTWIE GNIEZNO [THE EFFECT OF HURGAN ON CHANGES IN TIMBER SALES PRICES AND THE FINANCIAL RESULT OF THE GNIEZNO FOREST DISTRICT]. Acta Sci.Pol. Silv. 20 (4), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.4.27
ISO 690 GLURA, Jakub. WPŁYW HURAGANU NA ZMIANY CEN SPRZEDAŻY DREWNA ORAZ WYNIK FINANSOWY W NADLEŚNICTWIE GNIEZNO [THE EFFECT OF HURGAN ON CHANGES IN TIMBER SALES PRICES AND THE FINANCIAL RESULT OF THE GNIEZNO FOREST DISTRICT]. Acta Sci.Pol. Silv., 2021, 20.4: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.4.27
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume20/issue4/abstract-27.html